Akademi Çevre A.Ş. Çevre ve Atık Yönetimi Direktörü Sayın Cem Ferda Tunçer, CNN Turk Haber’ e konuştu.

AKADEMİ ÇEVRE A.Ş. Çevre ve Atık Yönetimi Direktörü Sayın Cem Ferda Tunçer, CNN Turk Haber’ e konuştu. E-Atıkların geri dönüşümü üzerine bilgiler paylaştı. Ekonomik kazanımlarının yanı sıra, çevresel zararlarının en aza indirilmesinin de geri dönüşümle mümkün olacağını belirtti.