Integrated Reporting

What is an Integrated Report?

Integrated reporting takes the current picture of an organization's management, performance, and capital in the context of the external environment, integrates finance and sustainability issues with short-medium-long term strategies, and communicates to create value for today and the future.

Akademi Çevre olarak şirketimizin farklı alanlarda gerçekleştirdiği iç ve dış raporlamalarda bütüncül yaklaşımlara olan ihtiyacı ve bu anlamda ilgili süreçlerin iyileştirilmesi yönündeki gereksinimlerin farkındayız. Kısa-orta-uzun vadeli değer yaratma süreçlerimizde, finansal ve finansal olmayan raporlarımızı daha bütüncül, verimli ve kalitesini arttırmak için kendimizi geliştiriyoruz. Bu gelişmelerin sonucu olarak hazırladığımız raporları sizlerle  paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Güncel Entegre Raporlarımıza aşağıdan ulaşabilirsiniz.

ENTEGRE RAPORLARIMIZ
entegre rapor

2020 ENTEGRE RAPORU