KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SORUMLULUK POLİTİKASI

Akademi Çevre A.Ş., Kurumsal Sürdürülebilirlik Sorumluluk Politikası doğrultusunda sosyal alandaki çalışmalarını güçlendirmeyi taahhüt etmektedir.

Bu amaçla tüm Akademi Çevre A.Ş şirketleri aşağıdakileri taahhüt eder:

İlgili ulusal ve uluslararası yasal gerekliliklere, şirketin İlgili Taraflarla yaptığı taahhütlere (meşru menfaati olan ve / veya faaliyetlerinden etkilenen tüm taraflar) ve referans normlarına uygunluk;

Tedarikçiler / alt yükleniciler ve alt tedarikçiler tarafından uygulanıyorsa çocuk istihdamına ilişkin mutlak bir yasak ve bu türden çalışmayı reddetme taahhüdü;

Reşit olmayanların veya diğer reşit olmayan çocukların okula devam etmeleri yasal olarak zorunlu kılınması; insanlık dışı, sömürücü, ayrımcı veya sağlıksız olduğu tespit edilen çalışma koşullarının reddedilmesi;

Her durumda tüm çalışanların temel ihtiyaçlarını karşılamaya yeterli olması gereken makul ücret garantisi;

Çalışma saatleri, resmi tatiller ve tatillerle ilgili geçerli yasalara ve endüstri standartlarına uygunluk;

Irka, sosyal sınıfa veya ulusal kökene, kast, doğum, din, engellilik, cinsiyet, cinsellik temelinde çalışanların işe alınması, ücretlendirilmesi, eğitime erişimi, terfisi, işten çıkarılması veya emekli edilmesinde eşit fırsatlar ve her türlü ayrımcılığın reddedilmesini garanti etmek oryantasyon, aile sorumlulukları, medeni durum, sendika üyeliği, siyasi görüşler, yaş veya ayrımcılığa neden olabilecek diğer koşullar;

Kişisel koruyucu ekipmanın mevcudiyetini, kontrolünü ve kullanımını sağlayarak, çalışma alanında ara sıra bile olsa çeşitli nedenlerle görev yapan tüm kişilere doğru güvenlik bilgileri sağlama taahhüdü;

Bireylerin refahını teşvik etmek ve özel ve profesyonel bir hayata duyulan ihtiyaç arasındaki ilişkiyi dengelemek için refah programlarını desteklemek ve teşvik etmek;

Tarafların karşılıklı memnuniyetine yönelik hedeflere ulaşmak için fırsatların belirlenmesi ve stratejilerin geliştirilmesi için açık ve yapıcı diyaloğun temeli olarak bu tür bilgileri kullanarak İlgili Taraflardan gelen bilgilerin sürekli analizi ve değerlendirilmesi;

İşin profesyonel olarak kalifiye ve sorumlu kişiler tarafından yürütülmesini sağlamak için her seviyedeki şirket personelinin sürekli gelişimi, eğitimi, motivasyonu ve yetkilendirilmesi;

İşçilerin sağlık ve güvenlik temsilcileri aracılığıyla katılımına ve devam eden danışmalarına bağlılık;

Şirketin etik, çevre ve güvenlik hedefleriyle daha uyumlu ürün ve hizmetler sunabilen tedarikçilerin tercihli kullanımı;

Çalışma ortamının huzurunu ve çalışanların mutluluğunu esas almayı; çalışanların onuruna ve kişiliğine saygı göstermeyi, kurumsal cezalandırma yapmamayı, sözlü fiziksel, psikolojik taciz, baskı, tehdit veya zorlamaya izin vermemeyi,

Her çalışanın dilek ve şikayetlerini iletebileceği alternatif metotları oluşturmayı, zamanında ve etkin olarak değerlendirme ve geribildirim yaparak uygun çalışma ortamını tesis etmeyi, çalışanın dilek ve şikayet bildirimine karşılık kendisine misilleme yapılmayacağının taahhüdü.

Ölçülebilir hedefleri ve iyileştirme programlarını resmi olarak tanımlama taahhüdü, Yönetimin Gözden Geçirmesinin bir parçası olarak periyodik olarak değerlendirme taahhüdü,

Akademi Çevre A.Ş.’nin tüm firmalarının bu taahhütlere uyması gerekmektedir.


YÖNETİM KURULU

Görüşmeyi Başlat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?