POLİTİKALARIMIZ

Kalite & Çevre Politikası

Akademi Çevre, tehlikeli ve tehlikesiz atık geri kazanım, atık ara depolama, tehlikesiz atık toplama-ayırma, ambalaj atığı toplama, öta, ayırma ve geri kazanımı, atık elektrikli ve elektronik eşya işleme, hurda metal işleme, pcb arındırma, atık imkanları ile doğaya zararlı etkilerini en aza indirerek, yurt içi ve yurt dışı tüm operasyonları gerçekleştiren ve kaliteden ödün vermeden, ulusal ve uluslararası yasalar gözetilerek, ekonomik çözümlerle sürekli iyileşme düşüncesi içerisinde farklılık yaratan, edindiği bilgiyi paylaşan, istikrarlı, güvenilir ve müşterilerine her süreçte en iyi hizmeti sunan bir politikayı benimsemiştir.

SEÇ POLİTİKASI

AKADEMİ ÇEVRE A.Ş olarak ;

 1. Sağlık, Emniyet ve Çevre prensip ve programlarına, ulusal / uluslararası mevzuata uygun faaliyetlerde bulunmayı,
 2. ISO 9001:2008 Kalite, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği standartlarının gerekliliklerine uymayı,
 3. Organizasyonun her kademesinde kalite, sağlık, emniyet ve çevre gerekliliklerimize uygun ortak bir bakış açısı sağlamayı,
 4. Sağlıklı ve emniyetli bir çalışma ortamı sağlayarak, çalışanlarımızın motivasyon ve performanslarını arttırmayı, sağlık bozulmalarını, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeyi,
 5. Doğabilecek muhtemel riskleri değerlendirerek ,çalışanlarımızı ve faaliyetlerimizden etkilenebilecek diğer insanların karşılaşabilecekleri tehlikeleri ortadan kaldırmak / azaltmak için sürekli iyileştirmeler yapmak,
 6. Çalışanlarımız ve tedarikçilerimizin tüm faaliyetlerimizde emniyetli ve çevreye duyarlı bir şekilde çalışmaları için yetkin, eğitimli ve donanımlı olmalarını sağlamayı,
 7. Faaliyetlerimizi sürekli gelişme ve iyileştirme prensibini esas alarak çevreyle uyumlu, insan sağlığını ön plana çıkaracak şekilde planlamayı, uygulamayı, geliştirmeyi ve gerektiğinde müşterilerimiz ile paylaşmayı,
 8. Sağlık, Emniyet, Çevre konularında paydaşlarımızla sorumlu, uyumlu ve açık bir şekilde iletişim ve iş birliği kurarak yönetim sistemi performansını artırmayı ve sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,
 9. Kurumsal sosyal sorumluluk bilincini, daima ön planda tutarak çevreye ve topluma olan duyarlılıkla örnek olmayı,
 10. Sağlık, Emniyet, Çevre Yönetim Sistemi hedeflerimizi bu prensipleri göz önünde bulundurarak belirlemeyi, uygulamayı ve takip etmeyi tüm çalışanlarımızın katılımı ile taahhüt ediyoruz.

Bilgi Güvenliği Politikası

Kurumumuzun tüm iş süreç dökümanları elektronik ortama aktarılmakta ve saklanmaktadır. Dolayısı ile tüm bu süreçlerin güvenliği ISO 27001 standardı uygulanarak sağlanmaktadır.

Akademi Çevre A.Ş ve çalışanları olarak amacımız, ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirerek iş süreçlerimizdeki her türlü bilgi varlığımızın gizliliğini sağlamak, bütünlüğünü yetkisiz değişimlerden korumak, yetkiler dahilinde kullanılabilirliğini ve erişimini sağlamaktır.

Akademi Çevre A.Ş ve çalışanları olarak hedefimiz;

 1. Kurumumuzun ve müşterilerimizin güvenilirliğini ve imajını korumak,
 2. Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve üçüncü taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelere uymak, tüm süreçler boyunca kontrolünü sağlamak,
 3. Oluşabilecek riskleri belirlemek ve sistematik olarak yönetmek,
 4. Hedeflerimize ulaşmamızda bize yardımcı olacak her türlü eğitim ve teknik desteğin alınmasını gerçekleştirmek.