Services

Diğer Elektronik Atıklar

Elektronik atık veya e-atık, istenmeyen, çalışmayan veya eskimiş ve esas olarak ömürlerinin sonuna ulaşmış elektronik ürünler için bir terimdir. E-atık kategorisine girecek ürünler: bilgisayarlar, televizyonlar, monitörler, cep telefonları, CD çalarlar, faks makineleri, yazıcılar, aydınlatma ekipmanları ve benzeri ürünlerdir. Akademi Çevre olarak her türlü elektronik atığı tesisimizde geri dönüştürmekteyiz. Elektronik atıkların çoğu toksik maddeler içerir. Bu […]
Devamını Oku

Atık Yönetimi, TMGD ve Çevre Danışmanlığı

Denetime tabi kurum, kuruluş ve işletmeler, faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendirmek, tesis içi yıllık iç tetkik programları düzenlemek üzere çevre görevlisi/görevlileri istihdam etmek ya da çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetim hizmeti almak zorundadırlar. Firmamız bu kategoriler altında çevre danışmanlığı hizmeti vermektedir.
Devamını Oku

Arge ve Proje Hizmetleri

Akademi Çevre Ar-Ge Birimi olarak gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizi yenilikçilik, bilimsellik, endüstriyel uygulanabilirlik, karlılık başlıkları altında değerlendirerek uygulamaya koymaktayız. Bu kapsamda yurtiçi ve yurtdışındaki üniversite ve araştırma kurumları ile ikili işbirliklerimiz bulunmaktadır. Bu işbirlikleri kapsamında Avrupa Birliği ve TÜBİTAK-TEYDEB programlarına konu olabilecek Ar-Ge projeleri hazırlanmaktadır. Proje konularımız atık olarak çevreye zarar veren her türlü malzemeyi güncel bilimsel […]
Devamını Oku

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Geri Kazanımı

Elektrikli elektronik atıkların geri dönüşümü, kullanım ömrünü tamamlamış ya da demode olmuş e-atık sınıfındaki her türden geri dönüştürülebilir eşyaların, uygun geri dönüşüm yöntemlerinin kullanılması ile hammadde olarak tekrar üretim proseslerine katılmasıdır. Geri kazanımdan farkı, atıkların özelliklerinden yararlanılarak içindeki bileşenlerin fiziksel, kimyasal veya biyokimyasal yöntemlerle başka ürünlere veya enerjiye çevrilmesinin söz konusu olmamasıdır.
Devamını Oku

Hurda Metal İşleme

Hurda Metalin İşlenmesi Neden Önemlidir? Metaller, özelliklerini bozmadan tekrar ve tekrar geri dönüştürülebilen değerli materyallerdir. Hurda metal, insanları geri dönüşüm operasyonlarına satış için toplamaya motive eden bir değere sahiptir. Finansal bir teşvikin yanı sıra, çevresel bir zorunluluk da vardır. Metallerin geri dönüşümü, doğal kaynakların korunmasını sağlarken, işlenmemiş ham maddeleri kullanarak yeni ürünlerin üretiminden daha az […]
Devamını Oku

Atık Ara Depolama

Atıkların Ara Depolanması Halk ve çevre sağlığı için ciddi ya da potansiyel tehdit teşkil eden atıklar tehlikeli atık olarak nitelendirilmektedir. Akademi Çevre atık ara depolama tesisine kartuş ve tonerler, yağ, katran ve diğer tehlikeli maddeler içeren kablolar, tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli atıklarla kontamine olmuş her türden metal, ahşap, cam ve plastikleri kabul […]
Devamını Oku

PCB Arındırma

PCB Nedir? PCB doğal bir madde değildir. PCB’ler, yapay olarak üretilmiş olup klorlu hidrokarbonlar olarak bilinen geniş bir sentetik organik kimyasallar ailesinin üyesidir. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) firması olan Monsanto, 1929 yılından PCB üretiminin yasaklandığı 1979 yılına kadar PCB üretimine devam etmiştir. Stockholm Sözleşmesi ‘ 180 ülkenin taraf olduğu, PCB’lerin üretimini, ithalatını ve ihracatını sınırlamaya […]
Devamını Oku