Atık Ara Depolama

Atıkların Ara Depolanması

Halk ve çevre sağlığı için ciddi ya da potansiyel tehdit teşkil eden atıklar tehlikeli atık olarak nitelendirilmektedir. Akademi Çevre atık ara depolama tesisine kartuş ve tonerler, yağ, katran ve diğer tehlikeli maddeler içeren kablolar, tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli atıklarla kontamine olmuş her türden metal, ahşap, cam ve plastikleri kabul ederek atık türüne göre değişiklik gösteren birtakım proseslere tabi tutarak geri kazanımını gerçekleştirmektedir. Katı, sıvı ve gaz formlarında karşımıza çıkabilen tehlikeli atıklar, uygun olmayan şartlarda depolama, taşıma, geri dönüşüm ve bertaraf işlemleri gerçekleştirme söz konusu olduğunda ölümlerin artışına ya da geri dönüşü olmayan sakatlık boyutunda hastalıklara ve çevre kirliliğine önemli ölçüde sebep olurlar.

Ara Depolama ve İşleme Tesislerinde Bulunması Gerekenler

• Giriş, depolama ve çalışma kısımları
• Yangın söndürme sistemleri
• Boruların, hazne ve kapların temizlenmesi için temizleme sistemleri
• Taşan ve dökülen atıkların toplanması için yeterli absorban, nötralizan
Bir atığın tehlikeli içeriğe sahip olup olmadığı 4 temel unsur incelenerek tespit edilebilir.
• Tutuşma
• Reaktivite
• Korozyon
• Toksisite
Akademi Çevre ara depolama tesislerine tüm tehlikeli ve tehlikesiz atık ara depolama standartlarına uygun bir şekilde, kabul etmekte ve belli aralıklarda biriktirilen atık malzemeler geri kazanım ve/veya bertaraf tesislerine göndermekteyiz.

Tehlikeli Atıkların Ara Depolanması

Nihai bertaraf veya geri kazanım için uygun yer bulunamaması durumunda ya da bertaraf / geri kazanım tesislerine ulaştırılmadan önce atık miktarının yeterli kapasiteye ulaşması amacıyla atıklar ara depolarda depolanabilir. Bu depolarda bekleme süresi bir yılı aşamaz. Ancak bu süre zorunlu hallerde Bakanlık izni ile uzatılabilir. Ara depolama tesisleri için Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan ön lisans ve lisans alınması zorunludur.

Görüşmeyi Başlat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?