Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Geri Kazanımı

Elektrikli elektronik atıkların geri dönüşümü, kullanım ömrünü tamamlamış ya da demode olmuş e-atık sınıfındaki her türden geri dönüştürülebilir eşyaların, uygun geri dönüşüm yöntemlerinin kullanılması ile hammadde olarak tekrar üretim proseslerine katılmasıdır. Geri kazanımdan farkı, atıkların özelliklerinden yararlanılarak içindeki bileşenlerin fiziksel, kimyasal veya biyokimyasal yöntemlerle başka ürünlere veya enerjiye çevrilmesinin söz konusu olmamasıdır.