Ömrünü Tamamlamış Araç (ÖTA)

ÖTA mevzuatında belirtilen hususlara uygun olarak çevre ve insan sağlığının korunması için araçlardan kaynaklanan atıkların oluşumunu engellemek, Ömrünü Tamamlamış Araçlar ve bunlara ait parçaların yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım işlemleri ile bertaraf edilecek atık miktarını azaltmak, bu işlemlerle ilgili olarak ortaya çıkabilecek teknik, yönetsel, yasal sorunları araştırarak çözümlemek konusunda gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,