Tesis ve Bina Söküm İşleri


Ömrünü tamamlamış veya yenilenmesi gereken fabrika, bina, tesis ve diğer yerleşim birimlerinin demontajı ve üretim hatlarında teknik ve/veya ekonomik ömrünü tamamlamış makine ve teçhizat hurdalarının alımı satımı hizmetlerini de sağlamaktayız. Bu hizmetlerin yanı sıra söküm faaliyetleri sonucu ortaya çıkan atıkların denetlenip kontrol altına alınması ve metal, cam, plastik ve kağıt atıkların ayrı toplanıp ilgili geri kazanım tesislerine gönderilmesini de sağlamaktayız.