Ambalaj Atığı Toplama – Ayrıştırma ve Geri Kazanım

  • ANASAYFA
  • Ambalaj Atığı Toplama – Ayrıştırma ve Geri Kazanım

Ambalaj Atığı Toplama Ayrıştırma ve Geri Kazanım

Ambalaj Atığı Toplama, Ayrıştırma ve Geri Kazanım Hizmetleri

Ambalaj, ürünlerin üreticiden tüketiciye ulaştırılması sürecinde kullanılan, hammaddeden işlenmiş ürüne kadar herhangi bir malzemeden yapılmış materyalleri kapsar. Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği Ek-1’de tanımlanan örneklerle birlikte, geri dönüşsüz ve geri dönüştürülebilir tüm ürünleri içerir.

Ambalaj Atıkları ise ürünlerin tüketiciye ulaştırılması sırasında kullanılan ambalajları, kullanım ömrü dolan ambalajları ve üretim artıkları hariç diğer ambalaj atıklarını kapsar. Bu atıklar, kaynağında ayrı toplanarak Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği gerekliliklerine uygun bir şekilde yönetilmelidir.

Tesisimiz, Sıfır Atık Yönetmeliği ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda ambalaj atıklarını kaynağında ayrı toplamak için özel renk ve uygun hacim standartlarına uygun konteynerler sağlar. Bu ambalaj atıkları, hanelerden, işyerlerinden, sanayi kuruluşlarından ve okullardan toplandıktan sonra lisanslı tesisimize getirilir. Tesisimizde, plastik ve metal atıklar pres makinesi ile sıkıştırılır, kağıt ve karton atıkları önce parçalanır ve sonra sıkıştırılır. Cam atıkları ise uygun depolama sonrasında işleme alınır.

Bu süreç, ambalaj atıklarını çeşitli malzeme türlerine göre ayrıştırarak, çevre dostu bir şekilde geri dönüşüme kazandırma amacını taşır. Ambalaj Atığı Geri Dönüşüm Tesislerine gönderilen bu malzemeler, döngüsel ekonomi prensipleri doğrultusunda yeniden kullanılarak kaynakların etkin bir şekilde yönetilmesine katkı sağlar. Ambalaj atıklarının doğru şekilde yönetilmesi, çevresel sürdürülebilirlik ve ekolojik dengenin korunması açısından önemlidir.

Ambalaj atığı toplama, ayrıştırma ve geri kazanım süreçleri

Ambalaj atığı toplama, ayrıştırma ve geri kazanım süreçleri, çevresel sürdürülebilirlik ve kaynakları etkili bir şekilde kullanma amacıyla önemli bir rol oynar. Bu süreçler genellikle şu adımları içerir:

Toplama:

Atıkların toplanması, genellikle belirlenmiş toplama noktaları, geri dönüşüm kutuları veya özel konteynerler aracılığıyla gerçekleşir. Belediyeler, kuruluşlar veya özel şirketler, atıkları toplamak ve uygun şekilde işlemek için bu görevi üstlenebilir.

Ayrıştırma:

Toplanan atıklar, geri dönüşüm tesislerine gönderilmeden önce ayrıştırılır. Bu aşamada, ambalaj malzemeleri türlerine göre sınıflandırılır. Plastik, kağıt, cam, metal gibi malzemeler birbirinden ayrılır.

Geri Kazanım:

Ayrıştırılan malzemeler, geri dönüşüm tesislerine gönderilir. Bu tesislerde malzemeler işlenir, temizlenir ve yeniden kullanılabilir hale getirilir. Plastik, kağıt, cam ve metal gibi malzemelerin geri dönüşümü, doğal kaynakların daha az tüketilmesine ve çevre üzerindeki etkilerin azaltılmasına katkı sağlar.

Yeniden Kullanım ve Geri Dönüşüm:

Geri kazanılan malzemeler, yeni ürünlerin üretiminde veya ambalaj malzemelerinin üretiminde kullanılabilir. Bu süreç, doğal kaynakların korunmasına ve atıkların azaltılmasına yardımcı olur. Ayrıca, bazı ambalaj malzemeleri tasarlanabilir, böylece tüketici tarafından kolayca ayrıştırılabilir ve geri dönüştürülebilir.

Eğitim ve Farkındalık:

Toplumun, işletmelerin ve bireylerin doğru şekilde atık ayrıştırma ve geri dönüşüm konusunda eğitilmesi, bu sürecin etkinliğini artırabilir. Kampanya ve bilinçlendirme faaliyetleri, atık yönetimi konusunda toplumsal farkındalığı artırabilir.

Bu süreçler, ambalaj atıklarının yönetilmesinde sürdürülebilir bir yaklaşımın temelini oluşturur. Bu, çevre üzerindeki negatif etkileri azaltmanın yanı sıra, ekonomik açıdan da avantaj sağlar, çünkü geri dönüştürülen malzemeler yeni ürünlerin üretiminde kullanılarak kaynak tasarrufu sağlar.

Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği

Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği, Türkiye’de ambalaj atıklarının çevre dostu bir şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir düzenleyici belgedir. Bu yönetmelik, ambalaj atıklarının toplanması, ayrıştırılması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesi süreçlerini düzenlemekte ve çevresel etkilerin azaltılmasını hedeflemektedir.

Tanım ve Kapsam:

Yönetmelik, ambalaj ve ambalaj atıklarının tanımını yapar. Ambalajın hammaddeden işlenmiş ürüne kadar olan süreçte kullanılan malzemeleri kapsadığı belirtilir. Ambalaj atıkları ise ürünlerin tüketiciye ulaştırılması sırasında oluşan ambalajların, kullanım ömrü dolmuş ambalajların ve diğer ambalaj atıklarını içerir.

Ayrı Toplama Yükümlülüğü:

Yönetmelik, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasını zorunlu kılar. Hanelerden, işyerlerinden, sanayi kuruluşlarından ve okullardan toplanan ambalaj atıkları, belirlenen standartlara uygun konteynerlerde ayrı bir şekilde toplanmalıdır.

Lisanslı Tesislere Getirilme:

Ambalaj atıkları, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılmış tesislere getirilmelidir. Bu tesisler, atıkları ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırmak ve çevreye duyarlı bir şekilde işlemekle sorumludur.

Ayrıştırma ve Geri Kazanım:

Lisanslı tesislerde, ambalaj atıkları türlerine göre ayrıştırılır ve geri dönüşüme tabi tutulur. Plastik, metal, kağıt, karton ve cam gibi malzemeler, uygun işlemlerden geçirilerek geri dönüşüm tesislerine yönlendirilir.

Çevresel Uyum ve Denetimler:

Yönetmelik, ambalaj atıklarının çevresel etkilerini minimize etmek amacıyla uyum ve denetim mekanizmalarını içerir. Lisanslı tesisler, belirli standartlara ve yönergelerine uygun olarak faaliyet göstermelidir.

 

Şimdi Danışmanlık Alın!

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Adı Soyadı
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.