Tarihçe

Dünden Bugüne Akademi Çevre Tarihçesi

🡫

2009

Faaliyet alanını değiştirip genişleterek Geri Dönüşüm sektörüne girdi. Aynı yıl içerisinde e-atık işletme ruhsatı aldı.

2014

Tüm yetkilendirilme süreçlerini tamamlayarak kurumsal firmalara farklı faaliyet alanında Atık Yönetimi konusunda Entegre Hizmet vermeye başladı.

2018

Türkiye'nin en büyük açık ve kapalı alanına sahip Entegre Geri Dönüşüm tesisi oldu. Manisa şubesini açtı. İstanbul Havaalanı Katı Atık Toplama Tesisi işletmesini aldı.

2020

Akademi Holding kuruldu ve Holding bünyesine katıldı.

2021

Adana Geri Dönüşüm Tesisi kuruldu.

2022

Değerli Metal Rafinerisi Yatırımı Yaptı, TSE onaylı cep telefonu ve tablet yenileme merkezi kuruldu Türkiye'nin Çevre, İsg ,Emisyon ve anlamında en geniş kapsamına sahip firmalardan birisi oldu.

2005

Gürültü ve Ses Ölçümleri ile faaliyetlerine başladı.

2011

İstanbul Tuzla'da Entegre bir Atık Yönetimi Tesisi kurarak büyüme yolunda dev bir adım attı.

2015

Sektördeki genişlemenin etkisiyle, uzun vadeli stratejik büyüme hedeflerine ulaşmak için lisans sayısını artırarak faaliyetlerini genişletti.

2019

Ankara Tepe Prime’da iletişim ofisini açtı.

2020

Izmir Geri Dönüşüm Tesisi kuruldu.

2020

Fosil Yakıtlara alternatif bir kaynak olması yönüyle ülke ekonomisine katkı sağlayan Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) tesisi, Akademi Çevre ATY adıyla Kocaeli' de kuruldu.

2023

Üretim kapasitesini arttırmaya yönelik Kablo kırma Tesis yatırımı ile filoda(+13) ve sistem kasa (+60) yatırımı yaptı. Karbon salınımını azaltıcı ekipman revizyonu yatırımı yapıldı.
favicon

Akademi Çevre...

Akademi Çevre çalışmalarına 2005 yılında gürültü ve ses ölçümleri faaliyetleri ile başlasa da kurumsal müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda hizmetlerini genişletmiştir. 2009 senesinde faaliyet alanını genişletmek ve geri dönüşüm sektörüne katılmak amacıyla Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan Elektronik Atık İşleme konusunda yetkilendirilmiştir. 2011 yılına gelindiğinde ise İstanbul Tuzla’da Entegre Atık Yönetimi Tesisi yatırımı ile büyüme hedeflerini gerçekleştirmek için önemli bir adım atmıştır.

Geçici Faaliyet belgesinin ardından Çevre İzin ve Lisans belgesini alarak 2013 yılından itibaren kurumsal firmalara Atık Yönetimi Konusunda bütüncül bir yaklaşım ile entegre hizmet vermeye başladık. Bu faaliyet kapsamında ülkenin önde gelen ulusal ve uluslararası kurumsal firmalarına hizmet verirken, 2016 yılında Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaları (AEEE) Hakkında Yönetmelik kapsamındaki atıklar ile birlikte Buzdolabı Büyük Eşya Geri Dönüşüm Tesis yatırımı tamamlanmıştır.

2017 senesinde, Poliklorlu Bifenil (PCB) içeren trafo yağlarının arındırılması için bir tesis, Türkiye’nin de taraf olduğu Stockholm Sözleşmesi kapsamında faaliyete geçmiştir.

2018 yılında, Türkiye’nin en büyük açık ve kapalı alanına sahip Entegre Geri Dönüşüm Tesisi olmuştur. Aynı yıl, Manisa irtibat ofisi açılmış ve Türkiye’nin en büyük havalimanı olma özelliği taşıyan İstanbul Havalimanı’nın Katı Atık Toplama Tesisi’nin işletmesi alınmıştır. Bu tesiste oluşan ambalaj atıklarının yanı sıra tüm tehlikeli ve tehlikesiz atıklarının yönetimi için Entegre Atık Yönetimi Hizmeti verilmeye başlanmıştır.

2019 yılına gelindiğinde; Ankara’da iletişim ofisi, İstanbul ve Manisa’da ise Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları kurularak gelişim ve büyümeye devam edilmiştir. 2020 yılında Akademi Holding’in kurulmasıyla, Akademi Çevre Holding bünyesine katılmıştır. Bu gelişmenin yanı sıra, aynı yıl, İzmir Geri Dönüşüm Tesisi ve fosil yakıtlara alternatif olması amacıyla ülke ekonomisine ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayan Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Tesisi, Akademi Çevre ATY adıyla Kocaeli ilinde kurulmuştur.

2021 senesinde atık yönetimi ağı genişletilerek Adana Geri Dönüşüm Tesisi kurulmuştur. 2022‘de Değerli Metal Rafinerisi Yatırımı Yaptı, TSE onaylı Cep telefonu ve tablet yenileme merkezi kuruldu Türkiye’nin Çevre, İsg ,Emisyon ve anlamında en geniş kapsamına sahip firmalardan birisi oldu.

2023 senesinde üretim kapasitesini arttırmaya yönelik Kablo kırma Tesis yatırımı ile filoda(+13) ve sistem kasa (+60) yatırımı yaptı. Karbon salınımını azaltıcı ekipman revizyonu yatırımı yapıldı.

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.