Sürdürülebilirlik Raporları

Sürdürülebilirlik Raporu Nedir?

Ölçeği ne olursa olsun artık her kurumun odağında bir miktar dahi olsa var olan bir kavram Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA). Yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele gibi tamamen insani hedefleri içeren, toplumun refahı ve gezegenin korunması çabası.

Sürdürülebilirlik Raporu Neden Önemlidir?

Daha önceden “olmasında fayda var” diye kabul ettiğimiz bazı durumlar, günümüzde şirketlerin uzun vadeli finansal başarısı için vazgeçilmez görülüyor ve sürdürülebilirlik işlerin yürütülmesinde merkezi bir rol oynuyor. Bir şirketin faaliyetlerinin çevre ve toplumu nasıl etkilediği ve bunun iş modelini nasıl şekillendirdiği ilk olarak odaklanılması gereken konular arasında yer alıyor. Şirketlerden iş modellerinin çevresel ve sosyal etkilerini belirleyip, kârın ötesinde bir amaca hizmet etmesi ve bu durumu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları yöneterek sorumluluklar almaları bekleniyor.

Akademi Çevre olarak kârın ötesinde bir amaçla Sürdürülebilirlik faaliyetlerimizi yürütüyor ve bunu tüm paydaşlarımız ile paylaşıyoruz. Tüm bu süreçlerin çıktısı olarak hazırladığımız Sürdürülebilirlik Raporumuzu sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. Güncel raporlarımıza ulaşmak için bizi takip edin.