Entegre Raporlama

Entegre Rapor Nedir?

Entegre raporlama bir kuruluşun dış çevre bağlamında yönetim, performans ve kapitallerinin mevcut fotoğrafını çekerken finans ve sürdürülebilirlik meselelerini kısa-orta-uzun vade stratejileriyle bütünleştirir ve bugün ve gelecek için nasıl değer yarattığının iletişimini yapar.

Akademi Çevre olarak şirketimizin farklı alanlarda gerçekleştirdiği iç ve dış raporlamalarda bütüncül yaklaşımlara olan ihtiyacı ve bu anlamda ilgili süreçlerin iyileştirilmesi yönündeki gereksinimlerin farkındayız. Kısa-orta-uzun vadeli değer yaratma süreçlerimizde, finansal ve finansal olmayan raporlarımızı daha bütüncül, verimli ve kalitesini arttırmak için kendimizi geliştiriyoruz. Bu gelişmelerin sonucu olarak hazırladığımız raporları sizlerle paylaşmak ve entegre raporlama yapan şirketler arasına katılmak için sabırsızlanıyoruz. Güncel raporlarımıza ulaşmak için bizi takip edin.