SIFIR ATIK UYGULAMALARI

Sıfır Atık Nedir?

Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmeden bertarafı hem maddesel hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden olmaktadır. Dünya üzerindeki nüfus ve yaşam standartları artarken tüketimde de kaçınılmaz şekilde bir artış yaşanmakta ve bu durum doğal kaynaklarımız üzerindeki baskıyı artırarak dünyanın dengesini bozmakta, sınırlı kaynaklarımız artan ihtiyaçlara yetişememektedir. Bu durum göz önüne alındığında, doğal kaynakların verimli kullanılmasının önemi daha da ortaya çıkmaktadır. Bu nedenledir ki son yıllarda tüm dünyada sıfır atık uygulama çalışmaları hem bireysel hem kurumsal hem de belediye genelinde yaygınlaşmaktadır.

Sıfır atık yaklaşımının esas alınması ile sağlanacak avantajlar;

Verimliliğin artması,
Temiz ortam kaynaklı olarak performansın artması,
İsrafın önüne geçildiğinden maliyetlerin azaltılması,
Çevresel risklerin azalmasının sağlanması,
Çevre koruma bilincinin kurum bünyesinde gelişmesine katkı sağlandığından çalışanların “duyarlı tüketici” duygusuna sahip olmasının sağlanması,
Ulusal ve uluslararası pazarlarda kurumun “Çevreci” sıfatına sahip olmasının sağlanması, bu sayede saygınlığının arttırılmasıdır.
Kaynak: www.sifiratik.com

UYGULAMA TAKVİMİ

Uygulamaya geçecek noktalar

Uygulamaya Geçiş Yılı

Grup A

 

 • Terminaller (havalimanı, liman, marina, otogar, tren garı)
 • Alışveriş Merkezleri
 • Organize Sanayi Bölgeleri kuruluşları
 • 100’den fazla öğrencisi eğitim kurumları kurumları (okullar, üniversiteler, yurtlar)
 • 100’den fazla çalışanı olan işyerleri, sanayi kuruluşları
 • 4 ve 5 yıldızlı oteller
 • 50 ve üzeri yatak kapasitesine sahip  sağlık kuruluşları

2019

Grup B

 • 500 ile 1000 arası çalışanı olan kamu kurum v ekuruluşları,
 • 100 ve daha az öğrencisi olan eğitim kurumları (okullar, üniversiteler, yurtlar)
 • 100 ve daha az çalışanı olan işyerleri, sanayi kuruluşları
 • Hızlı yemek (Fast-Food) işletmeleri
 • Turizm işletme belgesine sahip yerler(restoranlar dahil)
 

 

2020

Grup C

 

 • 500’den az çalışanı olan kamu kurum ve kuruluşları

 

2021

AYRI BİRİKTİRİLECEK ATIKLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI ÖRNEKLER