British Safety Council

Akademi Çevre A.Ş., İş Sağlığı ve Güvenliği alanında en fazla rağbet gören, uluslararası akreditasyona sahip kuruluş olan “British Safety Council” üyesidir.

Bu üyeliğin sağladığı katkılar ile İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki rollerin belirlenmesi, kişisel ve kurumsal sorumlulukların ortaya konulması, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin yapılandırılması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, Kurumsal İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün sürekli olarak iyileştirilmesi, ürün ve hizmet sunumlarında etkin risk yönetiminin yapılması, doğru uygulamalar ile güvenli çalışma ortamlarının sağlanması, işkazaları ile meslek hastalıklarının önlenmesi ve üretkenliğin artırılması konularında iyileştirmeler yapmak üzere çalışmalarımıza devam etmekteyiz.