SIFIR ATIK BELGE SÜRECİ

BİNA/YERLEŞKE İÇİN SIFIR ATIK BELGESİ DEĞERLENDİRME FORMU

Kriter-1      Oluşan kâğıt-karton, cam, metal, plastik ve kompozit atıkları diğer atıklardan ayrı olarak biriktirmek.

Kriter-2      Oluşan atık pil, bitkisel atık yağ, atık elektrikli ve elektronik eşya ile diğer geri kazanılabilir atıkları ayrı olarak biriktirmek.

Kriter-3      Tehlikeli özellik gösteren atıklar   ve   tıbbi atıkları ayrı olarak biriktirmek.

Kriter-4      Organik atıkları ve yemek artıklarını, yoğun oluşum gösteren çay ocakları, kafeterya, yemekhane gibi noktalarda ayrı olarak biriktirmek.

Kriter-5      Biriktirme ekipmanlarında renk kriterine uymak, atık türüne özgü bilgilendirici işaret veya yazıların yer almasını sağlamak.

Kriter-6      Tüm biriktirme ekipmanlarının doğru hacim, adet ve özellikte olmasını sağlamak.

Kriter-7      Biriktirilen atıkları lisanslı atık işleme tesislerine/belediye toplama sistemine teslim edilmek üzere, oluşturulan geçici depolama alanında toplamak

Kriter-8      Sıfır atık yönetim sistemine ilişkin gerekli bilgilendirme eğitimleri vermek.