SIFIR ATIK MAVİ

Deniz ve kıyılarımızın korunmasını ulusal bir öncelik haline getirerek gelecek nesillere, kalkınmada sürdürülebilirlik hedefi ile, yaşanabilir bir Türkiye bırakmak amacıyla Sıfır Atık Mavi Projesine dahil olduk. Ülkemiz, deniz ve kıyılarının gerek doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel kaynakları, gerekse biyolojik çeşitliliği ile hem sualtı hem de su üstü canlı ve cansız varlıkları açısından dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. Denizlerimiz ve kıyılarımızın kirlenmesini önlemeye, kirlilikle mücadele etmeyi özendirmeye ve katılımı artırmaya, gelecek nesillere yaşanılabilir bir ortam bırakmak için AKADEMİ ÇEVRE A.Ş. olarak Sıfır Atık Mavi sözümüzü verdik!

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.