Ar-Ge Proje

Akademi Çevre Ar-Ge Birimi Faaliyetleri​

Akademi Çevre Ar-Ge Birimi, yenilikçilik, bilimsellik, endüstriyel uygulanabilirlik ve karlılık ilkelerini benimseyerek çevreye zarar veren malzemeleri değerlendirip, kullanılabilir hammadde veya ara ürünlere dönüştürmeye yönelik projeler yürütmektedir. Bu faaliyetler kapsamında, yurtiçi ve yurtdışındaki üniversite ve araştırma kurumlarıyla yapılan iş birlikleri, Avrupa Birliği ve TÜBİTAK-TEYDEB programlarına odaklanan Ar-Ge projeleri geliştirilmektedir.

Ar-Ge İş Birlikleri ve Projeler

Akademi Çevre Ar-Ge Birimi, çevresel sürdürülebilirlik amacıyla atık malzemelerin bilimsel gelişmeler ışığında değerlendirilmesi ve dönüştürülmesi konusunda yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerle yoğun iş birlikleri yürütmektedir. Bu iş birlikleri, Avrupa Birliği ve TÜBİTAK-TEYDEB programlarında yer alacak Ar-Ge projelerinin oluşturulmasına olanak sağlamaktadır.

Akademi Çevre Ar-Ge Birimi, çevre dostu çözümler üreterek, bilimsel ve endüstriyel alanlarda önemli bir katkı sağlamaktadır. Yapılan iş birlikleri ve yürütülen projeler, sürdürülebilir Ar-Ge faaliyetlerinin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesine olanak tanımaktadır.

Şimdi Danışmanlık Alın!

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Adı Soyadı
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.