Aydınlatma Ekipmanları

Aydınlatma Ekipmanları Neden Geri Dönüştürülmelidir?

Floresan ampuller ve lambalar içerdikleri yüksek miktardaki cıvadan dolayı ömürlerini tamamladıktan sonra geri dönüşüme tabi tutulmalıdır. Bir floresandaki cıva miktarı, üreticisine ve üretim yılına göre değişmekle beraber, 3,5-15 miligram arasındadır. Son yirmi yılda ampullerde kullanılan cıva miktarı azalmış olsa da üreticiler tamamen cıva kullanılmayan ampuller henüz üretememişlerdir. Ampuller çöplüğe, çöp kutusuna atıldığında veya toprağa gömüldüğünde genelde kırılırlar. Diğer yandan, bu ampullerin geri dönüşümü ise camın, metallerin ve diğer malzemelerin geri kazanılmasını ve tekrar kullanılmasını sağlar. Floresan ampuller toplam atıklar içinde civanın en yüksek bulunduğu ikinci atık türüdür ve tesisimizde güvenli bir şekilde bertaraf edilmektedirler. Tesisimizde floresan ampuller, düz ve yuvarlak şekillerdeki lambalar, LED ampuller ve diğer aydınlatma ekipmanları imha makinemizde kapalı ortamda güvenli bir şekilde imha edilmektedir. Bu işlem sırasında, aydınlatma ekipmanlarındaki zehirli cıva ve fosfor tozu filtreler yardımı ile tutularak, çevreye risk oluşturmadan bertaraf edilirler. Çevre mevzuatına uygun olarak faaliyet gösteren lisanslı tesisimizde tüm aydınlatma ekipmanlarını geri dönüştürüyoruz.

E- Atık ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Artan e-atık miktarları ve bu atıkların uygunsuz ve tehlikeli işlemlerden geçmesi, yakılarak veya depo alanlarında bertaraf edilmesi çevre, insan sağlığı ve doğal yaşam açısından oldukça tehlikelidir. Sadece bu açıdan bile bakıldığında e-atık sektörünün Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) hedeflerine ulaşılması konusunda çok önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir. Elektronik atıklar içinde kurşun, cıva ve kadmiyum gibi canlı yaşamı için çok tehlikeli elementlerin bulunması tüm canlılar için büyük bir sağlık tehlikesi oluşturmaktadır. Bunların yanında e-atıkların yönetimi farklı iş alanları yaratmakta, istihdam olanağı sağlamakta, girişimcilere farklı fırsatlar sağlayarak ekonomik anlamda da Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına destek olmaktayız.

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.