Hizmetlerimiz

Elektronik Atık_2
Elektronik Atık (AEEE)
deneme
Güvenli Veri İmha
1
Ürün İmha
Atıktan Türetilmiş Yakıt
Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY)
ÖTA_eidted3
Ömrünü Tamamlamış Araç (ÖTA)
PCB Arındırma
Poliklorlu Bifenil (PCB) Arındırma
Hurda Metal
Hurda Metal İşleme
akü
Akü Geçici Depolama
Atık Ara Depolama.jpg
Atık Ara Depolama
Ürün Depolama_Edited
Ürün Depolama
Çamur Kurutma
Çamur Kurutma
Çamur Susuzlaştırma_3
Çamur Susuzlaştırma
Bina Yıkım
Bina Yıkım ve Söküm İşleri
Ar-Ge
Ar-Ge Proje
Lojistik Hizmetler
Lojistik Hizmetler
Ambalaj Atığı
Ambalaj Atığı Ayırma
LAB-hizmetleri
Laboratuvar Hizmetleri
buzdolabi_tesisi-owbrc0k4fy76qam878kdx26liuwxt997njpdq9fjco
Buzdolabı Geri Dönüşüm