BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Akademi Çevre Bilgi Güvenliği Politikası

Kurumumuzun tüm iş süreç dökümanları elektronik ortama aktarılmakta ve saklanmaktadır. Dolayısı ile tüm bu süreçlerin güvenliği ISO 27001 standardı uygulanarak sağlanmaktadır.

Akademi Çevre A.Ş ve çalışanları olarak amacımız, ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirerek iş süreçlerimizdeki her türlü bilgi varlığımızın gizliliğini sağlamak, bütünlüğünü yetkisiz değişimlerden korumak, yetkiler dahilinde kullanılabilirliğini ve erişimini sağlamaktır.

Akademi Çevre A.Ş ve çalışanları olarak hedefimiz;

  • Kurumumuzun ve müşterilerimizin güvenilirliğini ve imajını korumak,
  • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve üçüncü taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelere uymak, tüm süreçler boyunca kontrolünü sağlamak,
  • Oluşabilecek riskleri belirlemek ve sistematik olarak yönetmek,
  • Hedeflerimize ulaşmamızda bize yardımcı olacak her türlü eğitim ve teknik desteğin alınmasını gerçekleştirmek.
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.