Büyük Beyaz Eşyalar

Büyük Beyaz Eşyalar Nelerdir?

Buzdolabı ve beyaz eşya kategorisine giren elektronik atıklar; büyük soğutucu cihazlar, buzdolapları dondurucular, gıdaların soğutulması, korunması ve saklanması için kullanılan diğer büyük cihazlar, iklimlendirme cihazları, diğer büyük beyaz eşyalar vb. elektrikli cihazlardır. Hem evlerimizde hem de endüstride kullanılan soğutucu grubuna giren elektronik ürünler kullanım ömürlerini tamamlayarak âtıl duruma geldiklerinde çevre mevzuatına uygun olarak faaliyet gösteren lisanslı tesislerde işlenmez ve/veya geri kazanım sürecine dahil edilmezlerse, bünyelerinde bulunan tehlikeli özellikteki gazlar ve diğer maddeler sebebi ile çevre ve insan sağlına ciddi tehditler oluştururlar.

E- Atık ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Artan e-atık miktarları ve bu atıkların uygunsuz ve tehlikeli işlemlerden geçmesi, yakılarak veya depo alanlarında bertaraf edilmesi çevre, insan sağlığı ve doğal yaşam açısından oldukça tehlikelidir. Sadece bu açıdan bile bakıldığında e-atık sektörünün Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) hedeflerine ulaşılması konusunda çok önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir. Elektronik atıklar içinde kurşun, cıva ve kadmiyum gibi canlı yaşamı için çok tehlikeli elementlerin bulunması tüm canlılar için büyük bir sağlık tehlikesi oluşturmaktadır. Bunların yanında e-atıkların yönetimi farklı iş alanları yaratmakta, istihdam olanağı sağlamakta, girişimcilere farklı fırsatlar sağlayarak ekonomik anlamda da Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına destek olmaktayız.
Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş. olarak, çevre mevzuatına ve Büyük Beyaz Eşya Yasasına uygun bir eski ve âtıl durumda kalmış büyük beyaz eşyalarınızı lisanslı tesisimizde geri dönüştürüyoruz.

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.