ÇEVRE VE İSG POLİTİKASI

Akademi Çevre - Çevre & İSG Politikası

Kuruluş olarak “sürdürülebilir kalkınma” kavramı temelinden yola çıkarak tüm faaliyetlerimizden dolayı meydana gelen çevresel etkileri minimize etmek ve çevrenin korunmasına katkıda bulunabilmek amacı ile çalışmalarımıza yön vermekteyiz. Bu vizyondan hareketle kendimizi yenilemekte ve aşağıdaki ilkeleri benimsemekteyiz;                   

 • Sektörümüz için çevre ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymayı;
 • Çevre ve İSG yönetim sistemlerini oluşturmak, uygulamak ve sürekli iyileştirmeyi;
 • Tesislerimizden kaynaklanan atıkları kaynağında azaltmaya çalışmak ve mümkün olduğunca geri kazanımını sağlamayı;
 • Gelişen teknolojiyi takip edip tesislerimizin verimliliğini en üst seviyede tutarak kayıpları azaltmayı;
 • Sürekli iyileştirme çalışmalarımız sonucu doğal kaynak kullanımını minimize etmeyi;
 • Tüm çalışanlarımızı ve ilişkide olduğumuz tüm şahıs ve şirketleri çevre ve iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçlendirmeyi;
 • İSG ve çevre performansımızı sürekli arttırmak ve yeni yatırımlarımızda iş sağlığı ve güvenliği ve çevresel de etkileri göz önünde bulundurmayı;
 • Tüm iş kazaları, meslek hastalıkları, çevresel zararlar ve uygunsuzlukları önleyen entegre yönetim sistem kurmayı ve sürekli geliştirmeyi;
 • Yürürlükte bulunan yasal gereksinimlere uymayı;
 • Ölçülebilen performans göstergeleri oluşturarak düzenli denetimlerle izlemeyi;
 • Gözle görülür bir liderlik ve net bir sorumluluk gerektiren destekleyici kuruluş kültürü oluşturmayı;
 • Risk ve gereksinimleri belirleyip Çevre ve İSG proseslerini düzenli güncellemeyi;
 • Paydaşlarımız ile etkin bir iletişim kurarak belirlenen amaçlara tüm çalışanların güvenli davranışları ve katkılarıyla ulaşabileceği bilincini yaygınlaştırmayı taahhüt ederiz.
 • Kuruluş çalışanlarımızla ekip olarak bu politikanın gerekliliklerini ve çevresel ve iş sağlığı ve güvenliği sorumluluklarımızı yerine getirmek için çalışmalarımıza ve yatırımlarımıza sürekli devam edeceğimizi, yukarıda belirtilen ilkeler ışığında işimizi sürekli geliştirmeyi, iyileştirmeyi, yasal, müşteri ve diğer şartlara uymayı taahhüt ederiz.
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.