Kurumsal Sürdürülülebilirlik Politikası

KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE SORUMLULUK POLİTİKASI

Akademi Çevre A.Ş., Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Sorumluluk Politikası doğrultusunda sosyal alandaki çalışmalarını güçlendirmeyi taahhüt etmektedir.

Bu amaçla tüm Akademi Çevre A.Ş şirketleri aşağıdakileri taahhüt etmektedir:

Geçerli ulusal ve uluslararası yasal gerekliliklere, şirketin İlgili Taraflarla yaptığı taahhütlere (meşru menfaati olan ve / veya faaliyetlerinden etkilenen tüm taraflar) ve referans normlarına uygunluk;

Tedarikçiler / taşeronlar ve alt tedarikçiler tarafından uygulanıyorsa, çocuk istihdamına ilişkin mutlak bir yasak ve bu türden çalışmayı reddetme taahhüdü;

Reşit olmayanların veya diğer reşit olmayan çocukların okula gitmesi yasal olarak gerekli olan bir yasak; insanlık dışı, sömürücü, ayrımcı veya sağlıksız olduğu tespit edilen çalışma koşullarının reddedilmesi;

Her durumda tüm çalışanların temel ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli olması gereken makul ücret garantisi;

Çalışma saatleri, resmi tatiller ve tatiller ile ilgili geçerli yasalara ve endüstri standartlarına uygunluk;

İşçilerin işe alınmasında, ücretlendirilmesinde, eğitime erişiminde, terfisinde, işten çıkarılmasında veya emekliliğinde ırk, sosyal sınıf veya ulusal köken, kast, doğum, din, engellilik, cinsiyet, cinsellik temelinde eşit fırsatlar ve her türlü ayrımcılığın reddedilmesini garanti etmek. yönelim, aile sorumlulukları, medeni durum, sendika üyeliği, siyasi görüşler, yaş veya ayrımcılığa neden olabilecek diğer koşullar;

Kişisel koruyucu ekipmanın mevcudiyetini, kontrolünü ve kullanımını sağlayarak, çalışma alanında ara sıra bile olsa çeşitli nedenlerle bulunan tüm kişilere doğru güvenlik bilgileri sağlama taahhüdü;

Bireylerin refahını teşvik etmek ve özel ve profesyonel bir yaşama duyulan ihtiyaç arasındaki ilişkiyi dengelemek için refah programlarını desteklemek ve teşvik etmek;

Tarafların karşılıklı memnuniyetine yönelik hedeflere ulaşmak için fırsatların belirlenmesi ve stratejilerin geliştirilmesi için açık ve yapıcı diyalogun temeli olarak bu tür bilgileri kullanarak İlgili Taraflardan gelen bilgilerin sürekli analizi ve değerlendirilmesi;

İşin profesyonel olarak kalifiye ve sorumlu kişiler tarafından yürütülmesini sağlamak için her seviyedeki şirket personelinin sürekli gelişimi, eğitimi, motivasyonu ve yetkilendirilmesi;

İşçilerin sağlık ve güvenlik temsilcileri aracılığıyla katılımına ve devam eden danışmalarına bağlılık;

Şirketin etik, çevre ve güvenlik hedefleriyle daha uyumlu ürün ve hizmetler sunabilen tedarikçilerin tercihli kullanımı;

Çalışma ortamının huzuru ve çalışanların mutluluğunu esas alan; Çalışanların haysiyetine ve kişiliğine saygı duymak, kurumsal ceza uygulamamak, sözlü fiziksel, psikolojik taciz, baskı, tehdit veya zorlamaya izin vermemek, Her çalışanın istek ve şikayetlerini iletmesi, zamanında ve etkin değerlendirme ve geri bildirimle uygun bir çalışma ortamı oluşturması ve çalışanın istek ve şikayetlerine karşı misillemede bulunmaması için alternatif yöntemler oluşturma taahhüdü. Ölçülebilir hedefleri ve iyileştirme programlarını resmi olarak tanımlama taahhüdü, Yönetimin Gözden Geçirmesinin bir parçası olarak periyodik olarak değerlendirme taahhüdü. Akademi Çevre A.Ş.’nin tüm firmalarının bu taahhütlere uyması gerekmektedir.

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.