Ömrünü Tamamlamış Araç (ÖTA)

Ömrünü Tamamlamış Araç Nedir?

ELV Direktifi (End Of Life Vehicle Directive 2000/53/EC) ve AB Uygulamaları Ömrünü Tamamlamış Araçlar kaynaklı atıkların önlenmesi ve çevreyi koruma amaçlı olarak bu araçların parçalarının toplanması, yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesinin yaygınlaştırılmasını amaçlamaktadır. ELV Direktifi yeniden kullanım, geri dönüşüm ve araçlar ile araç parçalarının geri kazanımı konusunda net hedefler belirlerken, üreticileri geri dönüştürülebilir araçlar üretmeleri konusunda da teşvik etmektedir. Türkiye, 2011’in ocak ayında, hurda araçlar konusunda Avrupa Birliği gerekliliklerini karşılayacak yeni bir mevzuatın uygulanmasını kabul ederek, yürürlüğe sokmuştur.

Otomotivde Sürdürülebilir Geri Dönüşüm

Ülkemizin her konuda olduğu gibi otomotiv geri dönüşüm sektöründe uluslararası standartlara ulaşması önem arz etmektedir. Gelecek nesillere yeterli kaynak sağlama sorumluluğumuzun daima bilincinde olmalıyız. Çevreye uyumlu ve güvenilir biçimde yapılması gereken geri dönüşüm işlemi aynı zamanda da ticaretin karlılığını devam ettirmelidir. Otomobillerin yapımında doğal kaynaklar büyük ölçekte kullanılmaktadır ve doğal kaynaklar giderek azalmaktadır. Otomotive endüstrisinde sürdürülebilirlik, Otomobil parçalarının geri dönüşümü, sökülen parçaların yeniden kullanımı, pazarda ikinci el parçaların satımı veya toplanması ile başka üretim proseslerinde tekrar hammadde olarak kullanımı sayesinde gerçekleşebilir. Yeniden kullanılabilir yedek parçaların Çevre mevzuatına uygun şekilde sökümü, düzenli olarak barkodlanması, onarılması ve yeniden satışa sunulması ile Çevre ve Ekonomik anlamda katkı sağlamaktadır. Lisans kapsamında Ekonomik Operatörler ve Ömrünü Tamamlamış Araçlar (ÖTA) teslim yerleri vasıtasıyla gelen Ömrünü Tamamlamış Araçlar kapsamındaki araçlar ve yedek parçaların arındırılması, geri kazanımını, geri dönüşümünü ve bertarafını sağlamaktadır.
AKADEMİ ÇEVRE ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ ENDÜSTRİ A.Ş., konusunda uzman kadrosu ile lisanslı Ömrünü Tamamlamış Araçlar işleme hizmeti vermektedir.

Görüşmeyi Başlat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?