Entegre Atık Yönetimi

Akademi Çevre Entegre Geri Dönüşüm Tesisi olarak Toplam Atık Yönetimi projeleri ile atık üreticilerine, atıkların oluşmadan azaltılması ve atıkların oluştuğu andan itibaren kontrollü bir şekilde yönetilmesi için uygun koşullarda depolanması, ambalajlanması, etiketlenmesi ve sevkiyata hazır hale getirilmesi, sevkiyata hazır hale gelen atıkların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılmış MoTAT uyumlu araçlarla nakledilmesi ve nihai olarak geri kazanım / bertarafının yapılması hizmetlerini sağlamakta; Bu kapsamda uçtan uca izlenebilir ve kontrol edilebilir bir yapı ile atık üreticilerinin sorumluluklarını paylaşmaktayız.

Toplam Atık Yönetimi çalışmalarımızı sürdürülebilir ve uzun soluklu protokollerle, Türkiye’nin en büyük rafinerilerine, GSM firmalarına, elektrik dağıtım şirketlerine, otomotiv, elektronik, gıda, kimya ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda büyük firma ve markaya hizmet vermekteyiz.

 

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.