Akustik / Gürültü Ölçüm Hizmetleri

  • ANASAYFA
  • Akustik / Gürültü Ölçüm Hizmetleri

Ses;Fiziksel olarak sıvı, gaz ya da katı bir ortamdaki titreşimlerin havaya iletilmesinden doğan “titreşimsel enerji” dir.

Gürültü;Canlılar üzerinde olumsuz etkiler bırakan ve doğal dengede geçici veya kalıcı bozulmaya neden olan akustik olgu veya arzu edilmeyen sesler topluluğudur.

Gürültü, Çevresel Açıdan Tehlikeli, Sinsi ve Çözümü Hayli Zor Bir Kirliliktir!!!

Çevresel Gürültü; Ulaşım araçları, kara yolu trafiği, demir yolu trafiği, hava yolu trafiği, deniz yolu trafiği, açık alanda kullanılan teçhizat, şantiye alanları, sanayi tesisleri, atölye, imalathane, işyerleri ve benzeri ile rekreasyon ve eğlence yerlerinden çevreye yayılan gürültü dahil olmak üzere, insan faaliyetleri neticesinde oluşan zararlı veya istenmeyen açık hava sesleri olarak tanımlanmaktadır.

Gürültü Kaynakları;Kaynak ve alıcıların çevresel konumlarına ve yayılma oranlarına bağlı olarak; Yapı Dışı Çevre Gürültüleri (ulaşım, endüstri, yapım, rekreasyon gürültüsü, her türlü işyeri gürültüleri …vb.) ve Yapı içi Çevre Gürültüleri (ev araçları gürültüleri, mekanik sistem gürültüleri, yüksek konuşma ve müzik sesleri… vb.) olmak üzere 2 gruba ayrılabilir.

Çevresel Gürültü Ölçüm Süreci Nasıldır?

İzne Tabi Olmayan Tesisler ile Eğlence İşyerlerinin şikayet, yeni ruhsat alımı, ruhsat yenileme ya da canlı müzik izni alma sürecinde meydana getirdikleri gürültü seviyelerinin değerlendirilmesi amacı ile çevresel gürültü ölçümlerini yaptırması “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” gereğince yasal zorunluluktur. Bu süreçte işyerleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir laboratuvar ile anlaşarak ölçüm süreci için gün belirler. Belirlenen gün veya günlerde yetkili ölçüm ekipleri tarafından ölçümler gerçekleştirilir. Akabinde raporlama süreci yönetmelikler çerçevesinde uygunluk değerlendirilmesi yapılarak sunulur.

Çevresel Gürültü Ölçümleri İçin Neden ASIRLAB Akademi Laboratuvarları:

ASIRLAB Akademi, yurt içinde ve yurt dışında bulunan işletmelere, İstanbul Merkez ve Manisa Şube laboratuvarları ile hizmet vermektedir. Çevresel Gürültü Ölçümlerini uzman kadrosu ve son teknoloji ölçüm cihazları ile ölçüm yapmakta ve raporlamaktadır.

Uzman kadrosu, cihaz parkuru ve laboratuvar tesisleri ile dünyada söz sahibi laboratuvarlar arasına girmeyi hedefler belirleyen  ASIRLAB Akademi, müşteri odaklı çalışma politikasıyla, test ve analiz sonuçlarında güven, doğruluk, pratiklik ve hızlı sonuç üretme kabiliyetine sahiptir.

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.