ARITMA ÇAMURU ANALİZİ

Evsel ve Endüstriyel Atık suların arıtılması ile sudaki kirleticiler katı forma geçmekte ve arıtma çamuru haline gelmektedir. Oluşan Arıtma çamurlarının bertarafı/geri kazanımı için içeriğindeki maddelerin özellikler ve konsantrasyonlarının bilinmesi gerekmektedir.

Yasal yükümlülük gereği atık çamurların bertarafı / geri kazanımı için Atık Yönetimi Yönetmeliği, Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik, Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik, kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

ASIRLAB Akademi Bilim Sanayi ve Araştırma Laboratuvarı  olarak arıtma çamurlarından numune alınması ve alınan numunelerin analizinin yapılması konusunda faaliyet göstermekteyiz.

 

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.