Atık Akü Geçici Depolama

Atık Akülerin Geçiçi Depolanması

Akülerin Geçici Depolanması

Akademi Çevre, T.C. İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilen “APAK/Atık Akü Geçici Depolama” izin belgesi ile atık pil ve akümülatörlerin geçici depolanması faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ayrıca, AKÜDER, Tüm Aküder ve TAP gibi yetkili kuruluşlarla işbirliği yaparak, atık akümülatörlerin etkin bir şekilde geri kazanımını sağlamaktayız. İşletmemiz, atık akümülatörlerin toplanması konusunda yetkilendirilmiş olup, bu alanda “Atık Akümülatör Yetkili Toplayıcı” belgesine sahiptir.

Hakkındaki Videoyu Oynat Akü Geçici Depolama

Akü Depolama Koşulları ve Çevre Dostu Uygulamalar

  • Tesiste giriş bölümü, atık akümülatör kabul ünitesi, atık akümülatör proses sahası ve diğer çalışma bölümleri bulunması,
  • Tesisin atık akümülatör nakliye araçlarının giriş çıkışına uygun olması,
  • Tesisin çevresinin koruma altına alınması, giriş ve çıkışın denetlendiği bir çit veya duvar olması, alana personelden başkasının izinsiz girmesinin yasaklanması,
  • Tesis alanının atık akümülatörle temasta olan kısımlarında zemin geçirimsizliğinin sağlanması, bu amaçla, kalınlığı en az 25 cm olan betonarme veya asfalt zeminin yapılması ve duvarların aside karşı dayanıklı malzeme ile kaplanması,
  • Sızdırma ve akıntı yapmayan atık akümülatörlerin en fazla beş adedi üst üste konulması, sızdıran akümülatörler in sızdırmaz polipropilen kaplarda muhafaza edilmesi,
  • Atık akümülatörlerin içinde bulunan asitler için asit nötralizasyon ünitesi veya gerekli arıtma üniteleri bulunması,
  • Atık kabul alanı ve işletme alanının yağmura karşı korunması,
  • Sahada ortaya çıkan yağmur suları, yıkama ve benzeri atık suların ayrı toplanarak, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde yer alan sınır değerlere uygun şekilde depolanması

Atık Akülerin Geri Kazanım Süreçleri ve Çevre Koruması

Atık akümülatörlerde bulunan asitler için özel olarak tasarlanmış asit nötralizasyon ünitesi ve diğer arıtma üniteleri bulunmaktadır. Bu sayede, çevreye zarar veren asitler güvenli bir şekilde neutralize edilmektedir. Ayrıca, atık kabul alanı ve işletme alanı yağmura karşı korunmakta, sahada ortaya çıkan yağmur suları, yıkama ve benzeri atık sular ise Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun şekilde depolanmaktadır.

Firmamız, çevre ve insan sağlığına duyarlı bir yaklaşımla, atık akümülatörlerin güvenli bir şekilde depolanması ve geri dönüştürülmesi süreçlerini titizlikle yönetmektedir. Bu sayede, atık yönetimi konusunda yüksek standartlar sağlanmakta ve çevre dostu uygulamalara öncülük edilmektedir.

Şimdi Danışmanlık Alın!

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Adı Soyadı
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.