Atık Ara Depolama Hizmeti

Atık Ara Depolama Hizmeti

Atık Ara Depolama ve Geri Kazanım Hizmetleri

Atık ara depolama, halk ve çevre sağlığı için potansiyel tehdit oluşturan atıklar, tehlikeli atık kategorisine girmektedir.

Akademi Çevre, atık ara depolama tesisinde kartuş, toner, yağ, katran ve diğer tehlikeli maddeler içeren kabloları, tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren metalleri, ahşapları, cam ve plastikleri kabul eder.

Bu atıklar, özel proseslere tabi tutularak geri kazanım sürecine alınır.

Tehlikeli atıklar, uygun olmayan depolama, taşıma ve bertaraf süreçleriyle ciddi sağlık sorunlarına ve çevre kirliliğine neden olabilir.

atık ara depolama

Ara Depolama ve İşleme Tesislerinde Bulunması Gerekenler

 Atık ara depolama tesislerinde aşağıdaki özellikler bulunmalıdır:

  • Giriş, Depolama ve Çalışma Kısımları: Atıkların düzenli bir şekilde depolanması ve işlenmesi için uygun alanlar sağlanmalıdır.
  • Yangın Söndürme Sistemleri: Güvenlik önlemleri kapsamında yangın söndürme sistemleri bulunmalıdır.
  • Temizleme Sistemleri: Boruların, hazne ve kapların temizlenmesi için etkili temizleme sistemleri mevcut olmalıdır.
  • Atık Toplama ve Nötralizasyon: Taşan ve dökülen atıkları toplamak için yeterli miktarda absorban ve nötralizan madde bulunmalıdır.

Ayrıca, bir atığın tehlikeli içeriğe sahip olup olmadığını belirlemek için incelenen temel unsurlar şunlardır: Tutuşma, Reaktivite, Korozyon ve Toksisite.

Tehlikeli Atıkların Ara Depolanması

Akademi Çevre, tehlikeli atıkları ara depolama tesislerinde biriktirir ve belirli aralıklarla geri kazanım veya bertaraf tesislerine yönlendirir. Bu süreçler, tüm tehlikeli ve tehlikesiz atık ara depolama standartlarına uygun olarak gerçekleştirilir.

Atık ara depolama süreci, genellikle yerel, ulusal ve uluslararası atık yönetimi yönetmelik ve standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Atıkların güvenli ve çevre dostu bir şekilde yönetilmesi, toplum sağlığı ve çevrenin korunması açısından önemlidir. Bu nedenle, atık ara depolama süreçlerinin yönetilmesi ve uygulanması konusunda uzman kişiler ve kuruluşlar tarafından belirlenmiş yönergeler takip edilmelidir.

Tehlikeli atıkların ara depolanması, nihai bertaraf veya geri kazanım için uygun yer bulunamadığında veya tesislere ulaştırılmadan önce atık miktarının yeterli kapasiteye ulaşması amacıyla gerçekleşebilir. Ancak, bu depolama süresi bir yılı aşamaz ve zorunlu durumlarda Bakanlık izni ile uzatılabilir. Ara depolama tesisleri için Çevre ve Orman Bakanlığı‘ndan ön lisans ve lisans alınması zorunludur.

Atık Ara Depolama Yapılırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Güvenlik ve Çevre Duyarlılığı: Atıkların depolandığı alan, çevre ve insan sağlığı için güvenli olmalıdır. Atıkların çevreye zarar vermesini önlemek için gerekli önlemler alınmalıdır.

Atık Sınıflandırması: Atıklar, türlerine göre ayrılmalı ve sınıflandırılmalıdır. Bu, atıkların daha etkili bir şekilde yönetilmesine ve geri dönüşüm veya bertaraf süreçlerine uygun bir şekilde yönlendirilmesine yardımcı olur.

Konteyner veya Kaplar: Atıklar, uygun konteynerler veya kaplar içinde depolanmalıdır. Bu konteynerler, atıkların sızıntı yapmasını önleyecek ve çevreyi koruyacak şekilde tasarlanmalıdır.

Etiketleme ve İşaretleme: Atık depolama alanında, atıkların türlerini belirten etiketler ve işaretlemeler bulunmalıdır. Bu, atıkların kolayca tanımlanmasını ve yönetilmesini sağlar.

Güvenlik Kontrolleri: Atık depolama alanında güvenlik kontrolleri yapılmalıdır. Bu, yetkisiz kişilerin alana girmesini engellemek ve atıkların kontrolsüz bir şekilde dağılmasını önlemek için gereklidir.

Düzenli Denetim ve Bakım: Atık depolama alanları düzenli olarak denetlenmeli ve bakım yapılmalıdır. Bu, olası sorunları önceden tespit etmeye ve çözmeye yardımcı olur.

Şimdi Danışmanlık Alın!

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Adı Soyadı
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.