Bina Yıkım ve Söküm İşleri

Bina Yıkım ve Söküm İşleri Hizmeti

Bina Yıkım ve Söküm İşleri hizmetleri, ekonomik ömrünü tamamlamış hava taşıtları, karayolu ve demiryolu taşıtları, deniz taşıtları ile aktivitesini sonlandırma kararı alınan fabrika ya da işletmelerin çevreye uyumlu bir şekilde ekonomiye geri kazandırılması işlemidir.  Söküm hizmetleri ülke ekonomisine katkı sağlarken bu hizmet esnasında çevreyi tahrip etme riski de göz ardı edilmemesi gereken bir husustur. Oluşabilecek atıkların türleri ve miktarının belirlenmesinin ardından kaynağında etkisinin azaltılması, işçi sağlığı için gerekli tedbirlerin alınması, atık yönetim planlarının hazırlanması, geri dönüştürülebilecek materyallerin seçimi ve bunlar için uygun proseslerin belirlenmesi işlemleri sürdürülerek söküm gerçekleştirilir.

Faydaları

  • Söküm hizmetlerinin yasal mevzuatlara uygun olarak yapılması ile çevre ve insan sağlığına zarar veren etkiler minimize edilmiş olur.
  • İlgili sektörlere yedek parça temini söz konusu iken farklı sektörlere de ikinci el malzeme edindirme söz konusu olacaktır.
  • Alüminyum ve çelik gibi önemli hammadde metallerini, her sektörde kullanım sağlanması üzerine yeniden işlenmesi ve şekillendirilmesi üzerine yüksek oranlarda kazanma imkânı doğar.

Zararları

  • Söküm hizmetlerinin yasal mevzuatlara uygun olarak yapılmaması ile çevre ve insan sağlığına zarar verecek birçok etki oluşur. Makine yağları, ağır metaller, asbest, PAH, PCB ve diğer zehirli maddelerin uygunsuz sökümü esnasında çevreye yayılarak sağlığı tehdit etmesi mümkündür.
  • Yüksek miktarda hafriyat atığı çıkabilir, nakliye ve hafriyat sahası ihtiyacı doğabilir.
  • Bu çalışma kapsamında gemi sökümü, sırasında oluşan atık türlerinin, miktarlarının belirlenmesi, bu atıkların kaynakta azaltılması, geri dönüştürülebilen materyallerin kazanılması, çevresel etki olarak, çevre kirliliği, iş ve işçi sağlığı açısından etkileri incelenerek bertarafının nasıl yapıldığı ve yapılması gerektiği saha çalışması yapılarak araştırılmıştır.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

  • Söküm hizmetleri yasal mevzuata uygun olarak “Söküm Yetki Belgesi” ile sürdürülmelidir.
  • Söküm tesisleri dışında söküm işlemi yapılmamalıdır.
  • Söküm tesisi ve çevresinde oluşabilecek tüm risklere karşı tedbirler alınmalıdır.
Görüşmeyi Başlat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?