Çamur Kurutma

Çamur Kurutma

Atık su arıtma çamurları başta olmak üzere tüm atık çamurların bertarafı yerel yönetimlerde ve atık üreticisi firmalarda büyük sorun olmakta, endüstriyel atık su çamurlarının büyük oranda tehlikeli atık sınıfına girmesi firmalara büyük sorumluluklar getirmektedir. Ayrıca her bir yerel yönetimin ve/veya sanayi tesisinin kendi atık su arıtma çamurlarının ve atık çamur kurutma tesis içerisinde kurutma tesisi kurması hem ekonomik hem teknolojik hem de çevresel açıdan mümkün olmamaktadır.

Tehlikeli atıkların tonaj olarak en büyük kısmının arıtma çamurları olduğu düşünüldüğünde ve özellikle Kocaeli İlinde atık yoğunluğunun fazla olması nedeniyle gerçekleştirilecek çamur kurutma faaliyeti bölgesel olarak büyük bir eksikliği gidermiş çevre dostu bir kuruluştur. Böylece, özellikle atık su arıtma tesisi çamurları başta olmak üzere tüm atık çamurların kontrolsüz bertarafı büyük ölçüde önlenecek ve çimento fabrikalarında alternatif yakıt olarak kullanılacaktır. Kullanılan kuru çamurun ısıl değeri kadar, çimento fabrikalarının kullanmakta olduğu ana yakıttan (kömür, fuel oil vb.) kısmaya gidilecek ve doğal kaynak kullanımı azaltılmış olmayacaktır. Ayrıca alternatif yakıt kullanıldığı için, fosil yakıtların yanmasından kaynaklanan emisyonlarda da azaltıma gidilmiş ve hava kalitesi açısından faydalı bir gelişim gerçekleştirilmiştir.

Çamurların kurutulmasının çimento fabrikalarında hammadde veya ilave yakıt kaynağı olarak kullanılmasının önemi büyüktür. Çimento tesislerinde enerji geri kazanımı amaçlı olarak atık çamurların ek yakıt şeklinde kullanılması için, öncelikle bu tesislerin işletme koşullarının etkilenmemesi için çamurun ön işleme tabi tutularak belirli bir oranda susuzlaştırılması gerekmektedir. Atıkların alternatif yakıt olarak kullanılmaları teknik açıdan sağlıklı bir çözümdür çünkü yanma sonucu atıkların organik kısımları imha olacaktır. Çimento kurutucuları alternatif yakıtların güvenli bir ortamda değerlendirilebileceği ve yakılabileceği ideal tesislerdir. Arıtma çamurlarının kurutma işlemine tabi tutulmadan kalorifik değere sahip olması mümkün değildir. Yanabilir özellikte olması için % 90-98 oranında kurutulması gerekmektedir.