Erişilebilir ve Temiz Enerji

ERİŞEBİLİR ve TEMİZ ENERJİ

Fosil yakıtlara dayanan küresel ekonomi ve sera gazı emisyonlarının artması, iklimde çok büyük değişikliklere neden oluyor. Bu değişiklikler de sınır gözetmeksizin tüm kıtaları etkiliyor. Akademi Çevre olarak, 2030 yılına kadar erişilebilir enerjiye herkesin kavuşmasını sağlamak için güneş, rüzgâr ve termal gibi temiz enerji kaynaklarına yatırım yapıyoruz.

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.