İmisyon (Çevre Havası) ve Hava Kalitesi Ölçüm Hizmetleri

  • ANASAYFA
  • İmisyon (Çevre Havası) ve Hava Kalitesi Ölçüm Hizmetleri

Hava kalitesi, hava kirliliğinin insanlar ve çevreleri üzerindeki etkilerinin bir göstergesi olan ve havadaki hava kirleticilerinin artan miktarlarıyla azalan atmosfer kalitesidir.

ASIRLAB Akademi Çevre, İstanbul Merkez ve Manisa Şube laboratuvarları ile işletmelerin faaliyetleri sonucu havaya atılmış kirleticilerin tespiti için uzman kadrosu ve son teknoloji analiz cihazları ile hizmet vermektedir.

Parikül boyutuna göre yapılan ölçümlerle tesislerden yerinde numune alımı yapılarak, ASIRLAB Akademi Çevre Laboratuvarlarına numuneler getirilerek yetkin personeller ile analizi yapılarak raporlama yapılmaktadır. Hizmet sürecinde ölçüm noktalarının tespiti için Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nin yönlendirdiği modelleme programlarından olan AERMOD hava kalitesi modelleme programı kullanmaktadır. AERMOD toz partükül/gaz dağılım modeli olup, doğru ve hassas bir model oluşturulması adına bina etkisi algoritmaları, geliştirilmiş birikim parametreleri, yerel arazi etkileri ve geliştirilmiş meteorolojik türbülans hesaplarının tümüyle birlikte model çalıştırmaktadırlar.

Sanayi kaynaklı hava kirliliğinin kontrolü yönetmeliğine göre hava kalitesi ölçümleri işletmelerde tozlu maddelerin üretimi, işlenmesi, taşınması, doldurulması, boşaltılması ve tasnifi sırasında oluşan kirletici miktarının tespiti için yapılmaktadır.

» Havada Asılı Partikül Madde (Toz) Tayini ( PM10)

» Partikül Maddede Metal Ölçümü (Kadmiyum (Cd), Kurşun (Pb), Talyum (Tl))

» Çöken Toz Ölçümü ve Analizi

» Çöken Tozda Metal Tayini ( Kadmiyum (Cd), Kurşun (Pb), Talyum (Tl))

» Hava Kalitesi Modellemesi

ölçümleri yapılmaktadır.

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.