Karasal Yaşam

KARASAL YAŞAM

İnsan yaşamı gıda ve geçim kaynakları bakımından okyanuslara olduğu kadar karaya da bağımlıdır. Bitkiler, insanların besin kaynaklarının %80’ini sağlar. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, ormanlar, sulak alanlar, kurak alanlar ve dağlar gibi karasal eko-sistemleri korumayı ve eski haline getirmeyi hedefliyor. Ormansızlaşmanın durdurulması da iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması açısından hayati önem taşıyor. Biz de Akademi Çevre olarak ortak mirasımızın bir parçası olan doğal yaşam alanları ve biyoçeşitliliğin kaybını azaltmak için eyleme geçiyor, farkındalık sağlıyoruz.

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.