KİŞİŞEL MARUZİYET ÖLÇÜMLERİ

  • ANASAYFA
  • KİŞİŞEL MARUZİYET ÖLÇÜMLERİ

İşyeri Ortamı-Kişisel Maruziyet Toplam ve Solunabilir Toz Ölçümü

Toz kavramı, Tozla Mücadele Yönetmeliğinde yer aldığı şekliyle; işyeri ortam havasına yayılan veya yayılma potansiyeli olan parçacıklardır.

İş yeri tozlarını toplam ve solunabilir olarak inceleyebiliriz:

Toplam Toz

Aerodinamik eşdeğer çapı 100 µm’ nin altında kalan, torakal ve alveollere ulaşan tozları da içeren havada asılı kalan madde fraksiyonlarıdır.

Solunabilir Toz,

Aerodinamik eşdeğer çapı 0,1-0,5 µm’ nin altında kalan ve maruz kalındığında alveollere kadar ulaşabilen madde fraksiyonlarıdır.

Bu noktada ölçümler ise iş yeri atmosferindeki arka plan ölçümleri (ortam) ve çalışanların maruziyet (kişisel) ölçümleri olarak nitelendirilir.

İş yeri atmosferlerinde; toplam ve solunabilir tozların hem arka plan ölçümleri hem de çalışan maruziyet ölçümleri tespit edilebilmektedir.

İşyeri Ortamı-Kişisel Maruziyet Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) ve İnorganik Bileşiklerin Ölçümü

İşyerleri için uçucu organik bileşenlerin solunması önemli bir risk kaynağı olup bunları önlemek, tedbir almak veya en aza indirmek gerekmektedir. Bu koşulların sağlanabilmesi için ölçümlerin yapılıp, kişilerin maruz kaldığı değerler bulunmaktadır.

İşyeri Ortamı-Kişisel Maruziyet Ağır Metal Ölçümü

İşyerleri için toksik, kanseorjen veya mutajen maddeler önemli bir risk kaynağı olup bunları önlemek, tedbir almak veya en aza indirmek gerekmektedir. Bu koşulların sağlanabilmesi için öncesinden arka plan (ortam) ve çalışanların maruziyet (kişisel) ölçümleri yaptırılmalıdır.

İşyeri Ortamı-Kişisel Maruziyet Gürültü Ölçümü

İşyeri gürültüsü, çalışanlar üzerinde fizyolojik (bedensel) ve psikolojik (ruhsal) olarak olumsuz etkileyen, insanların işitme sağlığını ve algılamasını bozan, iş verimini düşüren seslerdir.

Çalışma ortamındaki gürültüyü risk etmeni olarak önlemek, ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için önce ortamda oluşan gürültü değerini tanımlamak gerekmektedir. Bu durumlar için arka plan (ortam) ölçümleri ve çalışanların maruziyet (kişisel) ölçümleri yaptırılmalıdır.

İşyeri Ortamı Termal Konfor (PMV-PPD & WBGT indisleri) Ölçümü

Çalışma ortamında ısı, nem, hava akım hızı, çalışanın kıyafeti ve metabolik sıcaklığı termal konforu oluşturan etmenlerdir. Termal konfor ölçümleri bu parametrelerin etkisiyle termal rahatlığın tahmin edilmesi ve ısının çalışan üzerine etkisinin belirlenmesidir.

İşyeri Ortamı Aydınlatma Ölçümü

İşyerlerinde güvenli bir çalışma ortamı sağlanmasında, görsel işlerin kolaylıkla yapılmasında ve uygun bir görüş alanı oluşturulmasında en önemli faktörlerden biri aydınlatmadır. Güvenli çalışma ortamının sağlanması en önemli önceliklerden biridir ve iş güvenliği koşullarının iyileştirilmesi işyerindeki tehlikelerin görünür kılınması ile sağlanacaktır. Aydınlatmanın görsel etkisinin yanında çalışanın kendini iyi hissetmesi, moralinin yüksek olması ve yorgunluk hissetmemesi gibi biyolojik ve psikolojik etkileri de bulunmaktadır.

Çalışma ortamlarında aydınlatma değerlerinin uygunluğu; iş kazası yada meslek hastalıkları risklerini azaltmak adına önemli parametrelerden biridir. Bu durumlar için aydınlatma şiddeti ölçümleri yaptırılmalıdır.

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.