Akü Geçici Depolama

Akülerin Geçici Depolanması

Akademi Çevre atık pil ve Akümülatör Geçici Depolaması faaliyetlerini T.C. İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilmiş olan “APAK/Atık Akü Geçici Depolama” izin belgesi ile sürdürmektedir. Firmamız, atık pil ve akümülatörlerle ilgili olarak yetkiledirilmiş kuruluş olan AKÜDER (Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği), Tüm Aküder (Tüm Akü İthalatçıları ve Üreticileri Derneği) ve TAP (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği) ile birlikte çalışmaktadır. İlgili YK’lar tarafından işletmemiz adına “Atık Akümülatör Yetkili Toplayıcı” belgesi düzenlenmiştir.

Akü Depolama Koşulları Nedir?

  • Tesiste giriş bölümü, atık akümülatör kabul ünitesi, atık akümülatör proses sahası ve diğer çalışma bölümleri bulunması,
  • Tesisin atık akümülatör nakliye araçlarının giriş çıkışına uygun olması,
  • Tesisin çevresinin koruma altına alınması, giriş ve çıkışın denetlendiği bir çit veya duvar olması, alana personelden başkasının izinsiz girmesinin yasaklanması,
  • Tesis alanının atık akümülatörle temasta olan kısımlarında zemin geçirimsizliğinin sağlanması, bu amaçla, kalınlığı en az 25 cm olan betonarme veya asfalt zeminin yapılması ve duvarların aside karşı dayanıklı malzeme ile kaplanması,
  • Sızdırma ve akıntı yapmayan atık akümülatörlerin en fazla beş adedi üst üste konulması, sızdıran akümülatörler in sızdırmaz polipropilen kaplarda muhafaza edilmesi,
  • Atık akümülatörlerin içinde bulunan asitler için asit nötralizasyon ünitesi veya gerekli arıtma üniteleri bulunması,
  • Atık kabul alanı ve işletme alanının yağmura karşı korunması,
  • Sahada ortaya çıkan yağmur suları, yıkama ve benzeri atık suların ayrı toplanarak, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde yer alan sınır değerlere uygun şekilde depolanması