Ambalaj Atıkların Toplama ve Geri Kazanımı

Ambalaj: Hammaddeden işlenmiş ürüne kadar, bir ürünün üreticiden kullanıcıya veya tüketiciye ulaştırılması aşamasında, taşınması, korunması, saklanması ve satışa sunulması için kullanılan herhangi bir malzemeden yapılmış, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Ek-1’ de yer alan Ambalaj Tanımına İlişkin Açıklayıcı Örneklerde belirtilenler ile geri dönüşsüz olanlar da dâhil tüm ürünler.
Ambalaj Atıklar: Üretim artıkları hariç, ürünlerin veya herhangi bir malzemenin tüketiciye ya da nihai kullanıcıya ulaştırılması aşamasında ürünün sunumu için kullanılan ve ürünün kullanılmasından sonra oluşan kullanım ömrü dolmuş tekrar kullanılabilir ambalajlar da dâhil çevreye atılan veya bırakılan satış, ikincil ve nakliye ambalajlar.

Atık Ambalajların, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gerekliliklerine uygun olarak kaynağında ayrı toplanması gerekmektedir. Bu kapsamda ayrı biriktirilen ambalaj atıkları; haneler, işyerleri, sanayi kurum ve kuruluşları, okullar gibi kaynaklarda, Sıfır Atık Yönetmeliğine uygun olarak özel renk ve uygun hacimde, diğer atık türlerinde de olduğu gibi ayrı bir şekilde toplanır. Kaynağında ayrı olarak toplanan Ambalaj Atıkları, Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliğine göre T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca lisanslandırılmış tesislerimize getirilerek kabulü gerçekleştirilir. Tesislerimize kabulü gerçekleşen karışık Ambalaj Atıklarının, tesisimizde türlerine göre sınıflandırılmaktadır. Plastik ve metal atıklar pres makinesi ile preslenir, kağıt ve karton atıkları ilk önce parçalanır sonra preslenir, cam atıkları ise uygun şekilde depolandıktan sonra tüm atıklar ön işlem sonrası hazır hale getirilerek Ambalaj Atığı Geri Dönüşüm Tesislerine gönderilerek Döngüsel Ekonomiye kazandırılması sağlanmaktadır.