Sosyal Sorumluluk

Akademi Çevre, devlet okulları ve özel okullarda çevre  bilinci ve atıklara ilişkin uygulamalara yönelik eğitim ve  seminerler gerçekleştirerek, ilgili projeler kapsamında  okullardan gelen öğrenciler ve öğretmenleri tesisinde  ağırlayıp, atık elektrikli ve elektronik eşyaların geri kazanımı, atık pil ve akümülatörlerin geçici depolanması, hurda metal işleme, PCB arındırma, atıkların ara depolanması, tehlikeli ve tehlikesiz atıkların geri kazanımı ve tehlikesiz atıkların toplama ve ayrıştırılması gibi tesisimizde prosese tabi tutulan atıklar hakkında detaylı sunumlar gerçekleştirerek çevre koruma bilinci ve geri dönüşümün faydaları genç kardeşlerimize aktarmaktadır.

Sponsorluklarımız sayesinde okullarda düzenlediğimiz E-atık kampanyaları ile en çok e-atık toplayan öğrencilerimize teşvik hediyeleri alarak, okulun ihtiyaçlarına destek olmaktayız.

Kurumlarda yaptığımız eğitimler sonrasında kurum bünyesinde oluşturulan kampanya ile çalışanların toplamış olduğu elektronik atıkların geri kazanılması karşılığında ağaç dikimi ya da Çocuk Esirgeme Kurumları, Huzurevleri, Omurilik Felçlileri Derneği vb. kurum ve derneklere bağışlarda bulunulmaktadır.

Sosyal sorumluluk projelerimizin kapsamı taraflarca değiştirilebilir, yeni projelerde birlikte çalışabiliriz.

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.