Televizyon ve Monitörler

CRT Monitör ve Televizyon Geri Dönüşümü

Dünya da ve Türkiye de gelişen teknoloji ile CRT monitör ve televizyonların yerini LCD monitör ve televizyonlar almıştır. Son 20 yılda plazma ve düz ekran teknolojilerinin ortaya çıkmasıyla tüm dünyada bu CRT monitörlerin üretimi sona ermiştir. Bu gelişmeyle beraber, milyonlarca CRT monitör atık haline gelmiştir. Dünyada çoğu gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere 2 milyar adedin üzerinde CRT nin halen kullanımda olduğu tahmin edilmektedir. Bu nedenle, önümüzdeki daha 15-20 yıl süreyle CRT lerin e-atıklar içinde görülmeye devam etmesini bekliyoruz. Atık olarak karşımıza çıkan CRT ler içerdikleri tehlikeli ağır metallerden; kurşun, fosfor vb dolayı tehlikeli atık kapsamındadır. Bu atıklar elle demontaj yöntemi ile kırılarak sadece geri kazanımı mümkün olan; plastik, bakır ve metal kısımları alındıktan sonra tüp kısmı çöpe atılmakta ya da doğaya bırakılmaktadır. Lisanslı tesislerce toplanan CRT monitörler ve Televizyon Geri Dönüşümü mümkün kısımları alındıktan sonra cam tüp kısmı bütün olarak depolama tesislerine gönderilmektedir.
CRT lerin işlenmesi sonucunda çıkan plastik, bakır gibi hammaddeler geri kazanılırken, cam tüp kısmı ikiye ayrılıp fosforu temizlendikten sonra akü geri kazanım tesislerine gönderilerek içeriğinde ki kurşunun kullanılması sağlanmaktadır.
CRT ağırlık olarak toplam cihazların yüzde 85 ini oluşturur ve e -atıkların içindeki kurşun, kadmiyum ve fosfor gibi insan sağlığına en zararlı bazı maddeleri içerirler. Bir CRT monitör yüzde 65 panel cam, yüzde 35 funnel cam ve yüzde 5 de bağlantı cam kısımlarımdan oluşur. Her CRT monitör veya televizyondan yaklaşık 1 -1,5 kg arasında kurşun geri kazanılmaktadır.
Çevre mevzuatına uygun olarak faaliyet gösteren lisanslı tesisimizde eski ve âtıl durumda kalmış CRT Monitörleri ve televizyonları geri dönüştürüyoruz.

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.