Ürün Depolama

Ürün Depolama Hizmeti

Elektrikli-Elektronik Atıkların Depolama Hizmetleri

Firmamız, atık elektrikli ve elektronik eşyalar ile atık akümülatörlerin, ayrı olarak toplandıktan veya çeşitli atık gruplarıyla karıştıktan sonra teslim alınıp, fiziksel elleçleme veya makine sistemleri ile ayrıştırılarak temel grup, tür, değerlendirilme şekli ve kalite sınıflandırılması yapılır.

Bu süreç, ürün depolama hizmetimizi sunabilmemiz için bir önceki sevkiyata kadar devam etmektedir.

Değerlendirme Süreci

İhracata uygun formda ve nitelikte olan ürünler, nakliye, gümrük, depolama ve işçilik maliyetleri göz önünde bulundurularak yurtiçi tesislerimizde değerlendirilmektedir.

Bu değerlendirme, malzemelerin türlerine göre ayrı bir sınıflandırmayı içermektedir.

ürün depolama hizmeti

Kalite Sınıflandırması

Yurtiçi ve yurtdışı değerlendirme standartlarına göre ayrılan atıklar, içerdikleri değerlere bağlı olarak kalite belirlemesi yapılır. Tartım sonuçları ve ürün kalite sınıfları, palet veya koli üzerinde etiketleme sistemiyle birlikte kayıt altına alınır.

Elektrikli-Elektronik Atıkların Güvenli Depolanması

Depolama sürecinde işçi sağlığı ve güvenliği ön planda tutularak şu hususlara dikkat edilmektedir:

  • Atıklar sızdırmaz bir zeminde, yeterli alanda muhafaza edilir.
  • İkaz uyarıları ve levhalar, işçi sağlığını tehdit edebilecek unsurları ortadan kaldırmak için uygun yerlere asılır.
  • Farklı atık türleri ayrı bölümlenmiş alanlarda toplanır ve/veya istifleme kaplarına yerleştirilir.
  • Depo sahası, doğal afet ve kazalara karşı alınacak önlemleri içeren bir planla donatılır.

Personel ve Kayıt Kontrolü

  • Depo sahasında görev yapan personel, iş eğitimi almış ve tecrübelidir.
  • Tüm atıkların günlük veri tabanına işlenmesi ve kayıtların düzenli kontrol altında tutulması sağlanır.

Raporlama ve Sürekli İyileştirme

  • Kapasite, verim, arz, talep, ihtiyaçlar ve eksiklikler dikkate alınarak sürekli iyileştirme için bir raporlama sistemi oluşturulur.

Müşterilerimize çevre dostu ürün depolama hizmeti sunmak için titizlikle çalışıyoruz.

 

Şimdi Danışmanlık Alın!

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Adı Soyadı
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.