Ürün Depolama

Ürün Depolama Hizmeti

Firmamız ayrı olarak toplanmış ya da birçok atık grubu ile karışmış halde olan atık elektrikli ve elektronik eşyalar ile atık akümülatörlerin teslim aldıktan sonra fiziksel olarak elleçleme ve/veya makine sistemi ile ayrıştırılmasını sağladıktan sonra temel grup, tür, değerlendirilme şekli ve kalite sınıflandırması yaparak bir sonraki sevkiyata kadar ürün depolama hizmeti sunmaktadır.

Değerlendirilme Şekli

İhracata uygun formda ve nitelikte olan ürünler nakliye, gümrük, depolama, işçilik maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda yurtiçi tesislerde değerlendirilebilecek türdeki malzemelerden ayrı olarak sınıflandırılarak değerlendirilmektedir.

Kalite Sınıflandırması

Yurtiçi ve yurtdışı değerlendirme şekillerine göre ayrımı yapılmış atıkların içerdikleri değerlere göre kalite belirlemesi yapılarak etiketleme sistemi ile tartım sonucu ve ürün kalite sınıfı palet/koli üzerine etiketleme yapılır.

Elektrikli-Elektronik Atıkların Depolanması Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

  • Atıklar yeterli alan içerisinde kapalı bir ortamda sızdırmaz bir zeminde muhafaza edilmelidir.
  • Atıkların neden olabileceği işçi sağlığı ve işçi güvenliğini tehdit edebilecek tüm unsurlar ortadan kaldırılmalı, gerekli ikaz uyarı ve levhalar uygun yerlere asılmalıdır.
  • Depolama şartlarının çevrenin estetiğini bozma riskinin ortadan kaldırılarak görüntü kirliliğine neden olabilecek unsurlar ortadan kaldırılmalıdır. Farklı türden atıklar ayrı bölümlenmiş alanlarda uygun toplama ve/veya istifleme kaplarında toplanmalıdır.
  • Depo alanının, yağmur, sel, deprem, yangın vb. şartlarda uğrayabileceği hasarlar göz önünde bulundurularak, doğal afet ve kaza esnasında ilk müdahale tedbirleri alınmalı, personele teknik bilgi ve eğitimler verilerek, ihtiyaç duyulabilecek donanımlar temin edilmelidir.
  • Depo sahasında iş eğitimi almış ve tecrübe sahibi personelin görev yapması gerekmektedir.
  • Depo sahasına kabul edilen ve sahadan başka bir alana alınan ya da çıkışı gerçekleştirilen tüm atıkların günlük veri tabanına işlenmesi ile kayıtların kontrol altına alınması gerekmektedir.
  • Kapasite, verim, arz, talep, ihtiyaçlar ve eksiklikler gibi unsurlar dikkate alınarak raporlama sistemi oluşturulmalıdır.