hizmetler

Mobil Yenileme Merkezi

Resmi Cep Telefonu Yenileme Lisansı İle Hizmetinizde Akademi Çevre Mobil Yenileme Merkezi olarak, mobil cihazlarınızı yeniden canlandırmak ve en yüksek kalite standartlarında hizmet sunmak için çalışmaya devam ediyoruz. Müşterilerimize daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla büyük bir gelişme yaşadık ve gurur duyarak duyuruyoruz: TSE’den tüm sertifikaları alarak resmi olarak cep telefonu yenileme lisansına sahibiz! Bu önemli […]
Read More

Atık Yönetimi, TMGD ve Çevre Danışmanlığı

Denetime tabi kurum, kuruluş ve işletmeler, faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendirmek, tesis içi yıllık iç tetkik programları düzenlemek üzere çevre görevlisi/görevlileri istihdam etmek ya da çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetim hizmeti almak zorundadırlar. Firmamız bu kategoriler altında çevre danışmanlığı hizmeti vermektedir.
Read More

Arge ve Proje Hizmetleri

Akademi Çevre Ar-Ge Birimi olarak gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizi yenilikçilik, bilimsellik, endüstriyel uygulanabilirlik, karlılık başlıkları altında değerlendirerek uygulamaya koymaktayız. Bu kapsamda yurtiçi ve yurtdışındaki üniversite ve araştırma kurumları ile ikili işbirliklerimiz bulunmaktadır. Bu işbirlikleri kapsamında Avrupa Birliği ve TÜBİTAK-TEYDEB programlarına konu olabilecek Ar-Ge projeleri hazırlanmaktadır. Proje konularımız atık olarak çevreye zarar veren her türlü malzemeyi güncel bilimsel […]
Read More

Hurda Metal İşleme

Hurda Metalin İşlenmesi Neden Önemlidir? Metaller, özelliklerini bozmadan tekrar ve tekrar geri dönüştürülebilen değerli materyallerdir. Hurda metal, insanları geri dönüşüm operasyonlarına satış için toplamaya motive eden bir değere sahiptir. Finansal bir teşvikin yanı sıra, çevresel bir zorunluluk da vardır. Metallerin geri dönüşümü, doğal kaynakların korunmasını sağlarken, işlenmemiş ham maddeleri kullanarak yeni ürünlerin üretiminden daha az […]
Read More

Atık Ara Depolama

Atıkların Ara Depolanması Halk ve çevre sağlığı için ciddi ya da potansiyel tehdit teşkil eden atıklar tehlikeli atık olarak nitelendirilmektedir. Akademi Çevre atık ara depolama tesisine kartuş ve tonerler, yağ, katran ve diğer tehlikeli maddeler içeren kablolar, tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli atıklarla kontamine olmuş her türden metal, ahşap, cam ve plastikleri kabul […]
Read More

PCB Arındırma

PCB Nedir? PCB doğal bir madde değildir. PCB’ler, yapay olarak üretilmiş olup klorlu hidrokarbonlar olarak bilinen geniş bir sentetik organik kimyasallar ailesinin üyesidir. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) firması olan Monsanto, 1929 yılından PCB üretiminin yasaklandığı 1979 yılına kadar PCB üretimine devam etmiştir. Stockholm Sözleşmesi ‘ 180 ülkenin taraf olduğu, PCB’lerin üretimini, ithalatını ve ihracatını sınırlamaya […]
Read More

Ambalaj Atıkların Toplama ve Geri Kazanımı

Ambalaj: Hammaddeden işlenmiş ürüne kadar, bir ürünün üreticiden kullanıcıya veya tüketiciye ulaştırılması aşamasında, taşınması, korunması, saklanması ve satışa sunulması için kullanılan herhangi bir malzemeden yapılmış, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Ek-1’ de yer alan Ambalaj Tanımına İlişkin Açıklayıcı Örneklerde belirtilenler ile geri dönüşsüz olanlar da dâhil tüm ürünler.Ambalaj Atıklar: Üretim artıkları hariç, ürünlerin veya herhangi bir […]
Read More

Akü Geçici Depolama

Akülerin Geçici Depolanması Akademi Çevre atık pil ve Akümülatör Geçici Depolaması faaliyetlerini T.C. İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilmiş olan “APAK/Atık Akü Geçici Depolama” izin belgesi ile sürdürmektedir. Firmamız, atık pil ve akümülatörlerle ilgili olarak yetkiledirilmiş kuruluş olan AKÜDER (Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği), Tüm Aküder (Tüm Akü İthalatçıları ve Üreticileri […]
Read More

Palet Geri Kazanımı

Toplu üretim yapan işletmelerde, örnek olarak otomotiv, gıda, ilaç ve matbaa sektörlerinde kullanılan ahşap paletler boşaltıldıktan hemen sonra, kırık veya tahrip olmuş vaziyette işletmelerin depolarında kullanım dışı vaziyette çürümeye terk edilmektedir. Paletlerin hammaddesinin %100 ağaç olduğu dikkate alınıp, ülkemizde kesilen her 3 ağaçtan birinin ahşap palet imalatı için kullanıldığı dikkate alınırsa doğa felaketlerinden bizi koruyan […]
Read More

Güvenli Ürün ve Veri İmha

Kişisel Verilerinizin Korunması Sabit diskiniz üzerindeki dosyaları silmeniz gerçekte verilerinizin tamamen silinmesi anlamına gelmez, bu işlem kullanıcıya diskin boş olduğunu gösterir. Bu konuda biraz bilgi ve birikime sahip kimseler istemesi halinde verilerinize ulaşabilir. Doğru bir İmha Hizmeti uygulaması yapılmadığı durumlarda, diskinizde bulunan şifreler, banka bilgileri, kredi kartı numaraları, şirket kayıtları, kayıtlı çok özel projeler, adresler, […]
Read More
Görüşmeyi Başlat
Merhaba 👋
Size yardımcı olabilir miyiz?