Arge ve Proje Hizmetleri

Akademi Çevre Ar-Ge Birimi olarak gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizi yenilikçilik, bilimsellik, endüstriyel uygulanabilirlik, karlılık başlıkları altında değerlendirerek uygulamaya koymaktayız. Bu kapsamda yurtiçi ve yurtdışındaki üniversite ve araştırma kurumları ile ikili işbirliklerimiz bulunmaktadır. Bu işbirlikleri kapsamında Avrupa Birliği ve TÜBİTAK-TEYDEB programlarına konu olabilecek Ar-Ge projeleri hazırlanmaktadır. Proje konularımız atık olarak çevreye zarar veren her türlü malzemeyi güncel bilimsel gelişmelerin ışığında özgün fikirlerle değerlendirerek kullanılabilir bir hammaddeye veya ara ürüne dönüştürme arayışıdır. Proje faaliyetlerimizin paralelinde Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi sektöründe Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı onaylı ilk Ar-Ge Merkezini kurma faaliyetlerimiz de devam etmektedir. Ar-Ge Merkezimiz sayesinde sektörde bilim ve teknoloji üssü olmayı hedeflemekteyiz.

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.