Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY)

ATY (Atıktan Türetilmiş Yakıt) Nedir ve Faydaları Nelerdir?

Atıktan Türetilmiş Yakıt, enerji ihtiyacı yoğun olan, özellikle fosil yakıt kullanan sektörlerde tercih edilen bir yakıt türüdür. Yaygın kullanım alanı ülkemizde ve dünyada çimento fabrikalarında alternatif yakıt olarak kullanılmasıdır.

Enerjiye ulaşma ve kaynak kullanımı her ülkenin ekonomi politikasında önemli bir yeri bulunmaktadır. Enerjinin doğru bir şekilde tedarik edilmesi ve uygun kullanılması, elde edilebilecek enerji miktarını artırmaktadır. Bu konuda örnek olarak, endüstriyel atıkları kullanılarak açığa çıkardığı net enerji miktarı 5.000 kcal/kg’ye kadar çıkabilmektedir. Homojen bir karışım sağlanarak Atıkların, Atıktan Türetilmiş Yakıt ATY olarak yakma işlemine tabi olmak üzere Birlikte yakma ve Yakma lisansı olan tesislere sevk edilir. Çimento üretiminde alternatif yakıtların kullanımı bir taraftan sektörün çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya yardım ederken diğer taraftan çevresel performansını artırmaktadır. Alternatif yakıtlar; toplum yararına atıkların idaresini sağladığı gibi, geri dönüşümü mümkün olmayan kaynakların çevreye tekrar etkisi olmaksızın bu geri dönüşümü mümkün olmayan kaynakların kullanımının azalmasını sağlar. Aynı zamanda atık kaynaklı yakıtın insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyecek şekilde hazırlanmasını sağlamak için gerekli önlemleri alınır.

Kocaeli ili Kartepe mevkiinde kurulu olan Akademi Çevre ATY, sanayi kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu geniş yelpazede atık yönetim hizmeti vermektir. Akademi Çevre Atıktan Türetimiş Yakıt (ATY), yönetim yapılanması, insan kaynakları potansiyeli ve şeffaflık politikasıyla Türkiye’nin örnek tesislerinden birisidir.