PCB Arındırma

PCB Nedir?

PCB doğal bir madde değildir. PCB’ler, yapay olarak üretilmiş olup klorlu hidrokarbonlar olarak bilinen geniş bir sentetik organik kimyasallar ailesinin üyesidir. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) firması olan Monsanto, 1929 yılından PCB üretiminin yasaklandığı 1979 yılına kadar PCB üretimine devam etmiştir. Stockholm Sözleşmesi ‘ 180 ülkenin taraf olduğu, PCB’lerin üretimini, ithalatını ve ihracatını sınırlamaya yönelik çerçeve sağlayan ve 152 ülkede imzalanarak PCB’lerin ortadan kaldırılmasına yönelik bir program planını tanımlayan uluslararası bir sözleşmedir. Yanmazlık, kimyasal stabilite, yüksek kaynama noktası ve elektriksel yalıtım özellikleri nedeniyle PCB’ler, yüzlerce endüstriyel ve ticari uygulamalarda kullanılmıştır. PCB’ler de insan sağlığı ve çevreyi dünya genelinde olumsuz yönde etkileyen toksik kimyasallardır. Rüzgâr ve su ile taşınabildiklerinden, kullanıldığı veya salındığı yerden çok uzaktaki insanları ve yaban hayatını etkileyebilir. Çevrede uzun süre kalıcı oldukları için biyolojik olarak birikebilir ve besin zinciri içerisinde bir türden diğerine geçebilirler.

PCB Arındırma İşlemi

PCB içeren ve veya kontamine olmuş ekipmanlardan PCB’li kısımların alınması ve bertaraf edilmesi işlemidir. Lisanslı araçlarla tesise getirilen PCB içeren atıklar giriş ünitesinde gerekli ölçümler ve kayıtlar (kantarla ağırlık ölçümü, radyasyon ölçümü vb.) yapıldıktan sonra geçici depolama alanında prosese sokulmak üzere bekletilmektedir. Bu ünitede PCB (Poliklorlu Bifenil) konsantrasyonu yüksek olan atık maddenin atık madde kabulünden alınıp, bu maddeden uygun konsantrasyonunda PCB içermeyen ürün elde edilmektedir. PCB (Poliklorlu Bifenil) arındırma makinesi tam otomatik çalışan, filtreleme, damıtma, enjeksiyonlayarak reaksiyona sokma ve santrifüjleme gibi basamaklar üzerinden PCB içeren yağın arındırılmasını sağlamaktadır.

Tüm işlemler “PCB ve PCT İçeren Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında gerçekleştirilir. PCB’ li yağın, geri kazanımı yapılmak istenen ekipmandan dekontaminasyonunun sağlanması için gerekli ekip ve ekipmanla donatılmış olan şirketimiz, tesisine kabul ettiği atıkların PCB içerip içermediğini kontrol ederek atık kabulü gerçekleştirmektedir. UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) destekli PCB Arındırma tesisimiz 376 m² bir alanı kapsamaktadır. Akademi Çevre olarak, Türkiye’ de ve Dünya’ da PCB Arındıran sayılı Atık Yönetim şirketlerinden biri olmaktan gurur duyuyoruz.