ÇEVRE DANIŞMANLIĞI

Akademi Çevre, tecrübeli mühendis kadrosuyla “Çevre Yönetim Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ” , ”Çevre Denetim Yönetmeliği” , ”Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” ve diğer Çevre Mevzuatları kapsamında firmanıza, gerek yasal zorunluluklar çerçevesinde, gerekse firmanızın çevresel hassasiyeti sonucu oluşan talepleriniz doğrultusunda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında yükümlülüğü olan kurum, kuruluş ve işletmeler, faaliyetlerinin yönetmeliğe uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendirmek ve tesis içi yıllık iç tetkik denetimlerini yapmak üzere çevre görevlisi/görevlileri istihdam etmek veya çevre danışmanlık firmalarından çevre danışmanlık hizmeti almak zorundadırlar.

İlgili yönetmelikler kapsamında firmamız işletmenizi değerlendirmeye alır, kapsam belirleme çalışması yaparak durum raporu oluşturur, rapor sonucunda en doğru yol haritasını çizerek gerekli Çevre İzin ve Lisansınızı almanız konusunda  Akademi Çevre   tarafından verilen çevre danışmanlık hizmeti kapsamında; yönetmeliklerde belirlenen süreler çerçevesinde, Çevre Görevlileri tesislerinizde görevlendirilmektedir.

Çevre İzin Lisans Yönetmeliği kapsamında olmayan firmalar ile ilgili olarak Çevre İzni Kapsam dışı Yazısı alınmakta olup, yasal bildirim ve beyan yükümlülükleri tarafımızdan eksiksiz olarak yönetmeliklerde belirtilen sürelerde yerine getirilmektedir.

ÇEVRE DANIŞMANLIĞI

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Hakkında  listeleri;

 1. a) Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler (Ek-1 Listesi)
 2. b) Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler (Ek2 Listesi)

Yukarıda belirtilen bu listelerdeki tesis veya faaliyetlerin yükümlülükleri;

 • Ek-1 listesinde yer alan faaliyet veya tesisler; Çevre Yönetim Birimini kurar ve/veya yetkili Çevre Danışmanlık firmalarından hizmet alırlar,
 • Ek-2 listesinde yer alan faaliyet veya tesisler; en az bir Çevre Görevlisi istihdam eder ve/veya Çevre Danışmanlık firmalarından hizmet alırlar,
 • Organize Sanayi Bölgeleri; yönetimleri bünyesinde en az bir Çevre Görevlisi istihdam eder veya Çevre Danışmanlık firmalarından hizmet alır veya Çevre Yönetim Birimini kurarlar,
 • Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Mahalli İdare Birlikleri veya bunların iştirakleri;  Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan tesis veya faaliyetleri çevresel açıdan yönetmek üzere en az bir çevre görevlisi çalıştırmakla veya çevre yönetim birimi kurmak ya da yetkilendirilmiş  çevre danışmanlık firmalarından çevresel faaliyetlerin yürütülmesi hususunda çevre yönetimi hizmeti alırlar,
 • Sağlık kuruluşları ve hastanelerden, yatak kapasitesi 20 ve üzerinde olanlar en az bir çevre görevlisi çalıştırmak veya çevre yönetim birimi kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından hizmet alırlar,
 

HİZMETLERİMİZ

 1. Çevre Danışmanlığı
 2. İl Uygunluk Yazısı
 3. Geçici Faaliyet Belgesi
 4. Valilik Tespit Raporu
 5. Çevre İzin ve Lisansı
 6. Atıksu Deşarj İzni ve Ruhsatı
 7. Genel Atık Yönetimi