Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sadece 8 Mart Değil 365 Gün!

“Bir ülkenin gelişmesi, o ülkenin insanlarının nitelikli ve sürdürülebilir bir eğitim almalarına ve bu eğitimlerle kazandıkları bilgi ve becerilerini ülkelerinin gelişmeleri için kullanmalarına bağlıdır. Bu noktada sürdürülebilir kalkınmanın öznesi konumunda olan kadınların güçlendirilmesinde önemli bir boyutun, kadınların istihdama katılımının arttırılması, girişimciliğin desteklenmesi gerçeği karşımıza çıkmaktadır.’’

Akademi Invest Holding Kurumsal Sürdürülebilirlik Müdürü Kübra Engin’in yeni yazısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

https://www.linkedin.com/posts/kubraengin_saesrdaesraeslebilirkalkaftnma-sdgs-akademiinvestholding-activity-6772577822398525440-cfZz

Yorum Yap